Chinese Junior Allround Championships 2008

Shenyang (CHN) 21 - 22 December 2007

500m Ladies 21 December 2007

Rank Name Country Time
1 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 39,79
2 WANG Mengying LA2 CHN CHN 41,15
2 LI Yan (1989) LA1 CHN CHN 41,15
4 LI Haiyang LA2 CHN CHN 41,53
5 RU Shasha LA2 CHN CHN 41,81
6 FU Chunyan LA1 CHN CHN 41,88
7 AN Shanna 安杉娜 LA1 CHN CHN 41,95
8 LIN Meihui LC2 CHN CHN 41,98
9 CHANG Chao LC2 CHN CHN 42,08
10 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 42,37
11 ZHAO Qian LA2 CHN CHN 42,43
12 LI Xue (1990) LB2 CHN CHN 42,45 SB
13 HUANG Baiying LA2 CHN CHN 42,47
14 LIU Dan LA2 CHN CHN 42,50
15 LI Haoning L? CHN CHN 42,80 PR SB
16 JIA Hao LA1 CHN CHN 42,89
17 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 43,00
18 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 43,23
19 LIN Jing LA2 CHN CHN 43,26
20 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LA1 CHN CHN 43,43 SB
21 LIU Yichi LA1 CHN CHN 43,49 SB
22 SUN Hui LA1 CHN CHN 43,54
23 ZHANG Yu (1990) LA1 CHN CHN 43,86
24 NING Qiao L? CHN CHN 44,16
25 WANG Jing (1990) LB2 CHN CHN 44,29
26 WANG Na (1990) LB2 CHN CHN 44,42 PR SB
27 HU Ran LB2 CHN CHN 44,88 PR SB
28 WANG Sihan L? CHN CHN 44,98 PR SB
29 ZHAO Ying (1991) LB1 CHN CHN 45,10
30 LIANG Shuang LB2 CHN CHN 45,45
31 XIE Na L? CHN CHN 46,33
32 QIU Yu LB1 CHN CHN 46,49 PR SB
33 GUO Tianyang LB1 CHN CHN 46,72
34 WANG Jun LB1 CHN CHN 46,95 PR SB
35 HAN Fang LA2 CHN CHN 48,17 PR SB
36 GUO Tianxiang LA1 CHN CHN 1.12,85 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names