Chinese Junior Allround Championships 2008

Shenyang (CHN) 21 - 22 December 2007

1000m Ladies 22 December 2007

Rank Name Country Time
1 ZHANG Lu (1988) LA2 CHN CHN 1.20,75
2 FU Chunyan LA1 CHN CHN 1.23,16
3 LI Haiyang LA2 CHN CHN 1.23,24
4 WANG Mengying LA2 CHN CHN 1.24,05
5 HUANG Baiying LA2 CHN CHN 1.24,07
6 WANG Fei (1988) LA2 CHN CHN 1.24,14
7 CHANG Chao LC2 CHN CHN 1.24,56
8 LIU Dan LA2 CHN CHN 1.24,92
9 LIN Meihui LC2 CHN CHN 1.25,26
10 ZHAO Qian LA2 CHN CHN 1.25,61 PR SB
11 LI Yan (1989) LA1 CHN CHN 1.25,65
12 LI Haoning L? CHN CHN 1.26,67 PR SB
13 RU Shasha LA2 CHN CHN 1.26,88
14 LI Xue (1990) LB2 CHN CHN 1.27,43 SB
15 AN Shanna 安杉娜 LA1 CHN CHN 1.27,44
16 LIU Yichi LA1 CHN CHN 1.27,75 SB
17 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LA1 CHN CHN 1.27,87
18 ZHANG Yu (1990) LA1 CHN CHN 1.27,88
19 WANG Tingting (1991) LB1 CHN CHN 1.28,00
20 LIN Jing LA2 CHN CHN 1.28,33
21 SUN Hui LA1 CHN CHN 1.28,50 SB
22 ZHAO Ying (1991) LB1 CHN CHN 1.29,75
23 NING Qiao L? CHN CHN 1.29,95
24 WANG Sihan L? CHN CHN 1.31,72
25 WANG Na (1990) LB2 CHN CHN 1.31,74 PR SB
26 WANG Jing (1990) LB2 CHN CHN 1.32,32
27 XIE Na L? CHN CHN 1.33,13 PR SB
28 LIANG Shuang LB2 CHN CHN 1.34,11
29 QIU Yu LB1 CHN CHN 1.34,80 PR SB
30 WANG Jun LB1 CHN CHN 1.35,78 PR SB
31 HU Ran LB2 CHN CHN 1.35,84 PR SB
32 HAN Fang LA2 CHN CHN 1.36,03 PR SB
33 GUO Tianyang LB1 CHN CHN 1.38,31
34 ZHANG Limei LB2 CHN CHN 1.58,10

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names