China - Allround Championships 2015

Changchun (CHN) 18 - 19 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men 18 December 2014

Rank Name Country Time
1 SUN Longjiang 孙龙将 MN3 CHN CHN 6.42,96 SB
2 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 6.49,22 SB
3 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 6.50,73 PR SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.52,25
5 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 6.52,48
6 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 6.52,71
7 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 6.53,36 PR SB
8 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MB2 CHN CHN 6.53,80
9 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 6.54,64
10 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 6.55,70
11 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.56,35
12 ZHANG Wenming MN3 CHN CHN 6.56,44
13 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.58,58
14 TIAN Guojun MSA CHN CHN 6.59,50
15 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 7.00,87 PR SB
16 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 7.05,48 PR SB
17 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 7.06,85
18 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 7.08,74 PR SB
19 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 7.10,23
20 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 7.10,52
21 JI Dapeng MN3 CHN CHN 7.10,56
22 REN Zhenhua MSA CHN CHN 7.11,10
23 WEI Ao MN2 CHN CHN 7.11,44
24 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 7.11,57
25 FENG Haiping 冯海平 MA1 CHN CHN 7.11,64
26 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 7.12,37
27 YANG Yuhang M? CHN CHN 7.12,60
28 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 7.13,82
29 LIU Yan (1992) MN3 CHN CHN 7.14,42
30 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 7.17,28
31 LIN Haotian MN2 CHN CHN 7.17,34 SB
32 YIN Shengyuan 尹圣元 MC2 CHN CHN 7.18,12
33 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 7.22,47
34 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 7.26,51
35 XIONG Zheng MSA CHN CHN 7.31,02 SB
36 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 7.36,62
37 MAO Tianze 毛天泽 MC2 CHN CHN 7.40,98 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names