China - Sprint Championships 2015

Changchun (CHN) 20 - 21 December 2014 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 20 December 2014

Rank Name Country Time
1 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN1 CHN CHN 35,70(8)
2 MU Zhongsheng 牟钟声 MN4 CHN CHN 35,70(9)
3 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,71 SB
4 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 35,98 PR SB
5 YANG Fan (1996) 杨帆 MA1 CHN CHN 36,13
6 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 36,18
7 BAI Qiuming 白秋明 MN1 CHN CHN 36,19(0)
8 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,19(8)
9 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 36,44(3) PR SB
10 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 36,44(6) PR SB
11 LYU Bo MA2 CHN CHN 36,46(8)
12 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 36,46(9) PR SB
13 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 36,49 PR SB
14 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 36,58 PR SB
15 LIU An (1992) 刘安 MN3 CHN CHN 36,59(0) PR SB
16 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 36,59(5)
17 LIU Fangyi M30 CHN CHN 36,62
18 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 36,69 PR SB
19 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 36,75 PR SB
20 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 36,83
21 TIAN Yu 田宇 MN2 CHN CHN 36,87
22 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,92(4)
23 LIU Jinhui MB1 CHN CHN 36,92(9) PR SB
24 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 36,97
25 LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN 37,02
26 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 37,14(3)
27 SUN Guilong M? CHN CHN 37,14(7)
28 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 37,26
29 XU Peng (1991) 徐朋 MN4 CHN CHN 37,44
30 ZHAO Xubo MA2 CHN CHN 37,45
31 ZHAO Sibo MSA CHN CHN 37,51
32 HAN Lei 韩雷 MN4 CHN CHN 37,69
33 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,75 PR SB
34 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,79
35 YANG Qi MSA CHN CHN 37,86
36 LIU Menglin 刘孟琳 MN1 CHN CHN 38,01
37 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 38,69 PR SB
38 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MB2 CHN CHN 38,94
39 TANG Yu 唐玉 MC2 CHN CHN 38,96
40 JI Kaiqiu MC2 CHN CHN 39,30 PR SB
41 NING Hao M? CHN CHN 39,52 PR SB
42 ZHENG Liuyangyang MC2 CHN CHN 46,06

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names