19th China Sports Lottery Masters Competition

Wangqing (CHN) 3 February 2015 Source: www.sskating.com

500m Men 3 February 2015

Rank Name Country Time
1 CUI Xiongquan M? CHN CHN 42,00 PR SB
2 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 42,87 SB
3 XUAN Lianyi M? CHN CHN 44,08 SB
4 JIN Qingshan M? CHN CHN 45,76 SB
5 NIU Tingtie M? CHN CHN 46,41 PR SB
6 LI Chao MYA CHN CHN 46,48 PR SB
7 XU Zhongfu M? CHN CHN 47,23 PR SB
8 JIN Zhenxiu M? CHN CHN 48,65 SB
9 XUAN Zhengnan M? CHN CHN 49,35 SB
10 CAI Yunfu M? CHN CHN 50,00 SB
11 JIN Chengquan M? CHN CHN 50,55 SB
12 LI Jun M? CHN CHN 51,36 PR SB
13 JIANG Zhehao M? CHN CHN 51,37 SB
14 JIN Zhu M? CHN CHN 51,70 SB
15 LI Mingzhe M? CHN CHN 51,80 PR SB
16 WANG Yongjie (1) M? CHN CHN 52,20 PR SB
17 LI Jifeng M? CHN CHN 52,26 SB
18 YU Bo (1) M? CHN CHN 52,70 SB
19 QU Tongyi M? CHN CHN 52,85 PR SB
20 LI Wanji M? CHN CHN 53,70 SB
21 CUI Taiyi M? CHN CHN 53,73 SB
22 MA Chengguo M? CHN CHN 53,88 PR SB
23 YANG Yongxue M? CHN CHN 54,05 PR SB
24 YANG Xianhua M? CHN CHN 54,10 PR SB
25 XU Zhongshi M? CHN CHN 54,32 SB
26 LI Zhude M? CHN CHN 54,70 PR SB
27 NAN Minhao M? CHN CHN 54,86 PR SB
28 LYU Shugen M? CHN CHN 55,20 PR SB
29 YANG Jun M? CHN CHN 55,32 PR SB
30 HOU Shizhang M? CHN CHN 55,40 PR SB
31 CUI Rongzhe M? CHN CHN 55,70 PR SB
32 HUANG Zhejun M? CHN CHN 56,09 PR SB
33 QIAN Cheng M? CHN CHN 56,53 PR SB
33 ZU Limin M? CHN CHN 56,53 PR SB
35 YU Kun M? CHN CHN 56,67 PR SB
36 XU Yuanzhe M? CHN CHN 57,35 SB
37 WU Shengyi M? CHN CHN 57,98 PR SB
38 LIU Jianwei M? CHN CHN 58,00 PR SB
39 LI Hongyun M? CHN CHN 58,35 PR SB
40 HU Changyi M? CHN CHN 58,73 PR SB
41 JIN Changfan M? CHN CHN 58,85 SB
42 CUI Dongyan M? CHN CHN 59,20 PR SB
43 JIN Taihe M? CHN CHN 59,58 SB
44 TANG Daoyi M? CHN CHN 1.00,31 PR SB
45 LI Jinxi M? CHN CHN 1.00,68 PR SB
46 HE Xiaotao M? CHN CHN 1.01,77 PR SB
47 LIU Mingyou M? CHN CHN 1.02,00 PR SB
48 JIN Guoquan M? CHN CHN 1.03,25 PR SB
49 LIN Chengsan M? CHN CHN 1.03,48 PR SB
50 HONG Yongzhu M? CHN CHN 1.04,55 PR SB
51 CUI Yongri M? CHN CHN 1.04,82 PR SB
52 SHEN Zhehao M? CHN CHN 1.04,88 PR SB
53 JIN Xianzhe M? CHN CHN 1.04,93 SB
54 HAN Zhenzhu M? CHN CHN 1.05,30 PR SB
55 XU Jingbi M? CHN CHN 1.05,48 PR SB
56 LI Chenggong M? CHN CHN 1.05,50 PR SB
57 SUN Zhengkai M? CHN CHN 1.05,66 PR SB
58 MA Wenlong M? CHN CHN 1.07,06 PR SB
59 YU Changde M? CHN CHN 1.07,21 PR SB
60 BAI Hetian M? CHN CHN 1.07,79 PR SB
61 LI Zaibo M? CHN CHN 1.09,05 PR SB
62 CAI Ping M? CHN CHN 1.09,91 PR SB
63 ZHANG Yunxiang M? CHN CHN 1.10,17 PR SB
64 GAO Hong M? CHN CHN 1.10,50 PR SB
65 WANG Xian M? CHN CHN 1.10,84 PR SB
66 YIN Yanhen M? CHN CHN 1.11,05 PR SB
67 JIANG Dongzhi M? CHN CHN 1.12,88 PR SB
68 MIN Bingxie M? CHN CHN 1.13,00 PR SB
69 WANG Dazhong M? CHN CHN 1.13,80 PR SB
70 LI Zhe M? CHN CHN 1.13,85 SB
71 XU Renzhe M? CHN CHN 1.15,46 PR SB
72 CUI Zongshi M? CHN CHN 1.17,00 PR SB
73 ZHU Zongxiang M? CHN CHN 1.18,72 PR SB
74 XU Minglong M? CHN CHN 1.20,08 PR SB
75 WU Mingxian M? CHN CHN 1.34,96 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names