19th China Sports Lottery Masters Competition

Wangqing (CHN) 3 February 2015 Source: www.sskating.com

1000m Men 3 February 2015

Rank Name Country Time
1 ZHENG Xiangyuan M? CHN CHN 1.31,10 SB
2 CUI Xiongquan M? CHN CHN 1.34,27 PR SB
3 JIN Qingshan M? CHN CHN 1.36,73 SB
4 QUAN Chunzhu M? CHN CHN 1.40,50 PR SB
5 XUAN Zhengnan M? CHN CHN 1.46,88 SB
6 YU Bo (1) M? CHN CHN 1.47,20 PR SB
7 NIU Tingtie M? CHN CHN 1.47,50 PR SB
8 WANG Yongjie (1) M? CHN CHN 1.49,26 PR SB
9 LI Mingzhe M? CHN CHN 1.49,59 PR SB
10 QU Tongyi M? CHN CHN 1.50,27 PR SB
11 LI Jun M? CHN CHN 1.52,96 PR SB
12 MA Chengguo M? CHN CHN 1.56,20 PR SB
13 NAN Minhao M? CHN CHN 1.56,47 PR SB
14 LI Jifeng M? CHN CHN 1.56,89 SB
15 YANG Yongxue M? CHN CHN 1.57,10 PR SB
16 JIANG Zhehao M? CHN CHN 1.57,30 SB
17 LI Zhude M? CHN CHN 1.58,12 PR SB
18 YU Kun M? CHN CHN 1.58,48 PR SB
19 LIU Jianwei M? CHN CHN 1.58,88 PR SB
20 XU Yuanzhe M? CHN CHN 2.00,28 SB
21 YANG Jun M? CHN CHN 2.00,36 PR SB
22 LI Chao MYA CHN CHN 2.01,00 SB
23 HOU Shizhang M? CHN CHN 2.02,17 PR SB
24 JIN Zhu M? CHN CHN 2.02,81 SB
25 XU Zhongshi M? CHN CHN 2.03,16 SB
26 QIAN Cheng M? CHN CHN 2.08,39 PR SB
27 LI Jinxi M? CHN CHN 2.09,65 PR SB
28 TANG Daoyi M? CHN CHN 2.10,23 PR SB
29 LI Chenggong M? CHN CHN 2.11,30 PR SB
30 ZU Limin M? CHN CHN 2.12,62 PR SB
31 YANG Xianhua M? CHN CHN 2.14,36 PR SB
32 HONG Yongzhu M? CHN CHN 2.14,56 PR SB
33 SUN Zhengkai M? CHN CHN 2.16,99 PR SB
34 JIN Xianzhe M? CHN CHN 2.17,81 SB
35 HU Changyi M? CHN CHN 2.18,66 PR SB
36 WANG Dazhong M? CHN CHN 2.19,00 PR SB
37 CUI Rongzhe M? CHN CHN 2.22,54 PR SB
38 XU Minglong M? CHN CHN 2.23,16 PR SB
39 WANG Xian M? CHN CHN 2.23,57 PR SB
40 YIN Yanhen M? CHN CHN 2.24,20 PR SB
41 LI Zaibo M? CHN CHN 2.24,38 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names