China Cup 6

Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,90
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 39,02
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN1 CHN CHN 40,30
4 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,41
5 QI Shuai LSA CHN CHN 40,50
6 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 40,52
7 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 40,58
8 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 40,75 PR SB
9 QIN Yangyang 秦阳阳 LA1 CHN CHN 40,92
10 ZHANG Lina 张丽娜 LB2 CHN CHN 40,93
11 QU Yi 曲艺 LN2 CHN CHN 41,10
12 HAN Miao 韩苗 LA2 CHN CHN 41,21
13 TANG Wen LA2 CHN CHN 41,33
14 MA Xu LA1 CHN CHN 41,37
15 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 41,82
16 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 41,97
17 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 42,14
18 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 42,14(4) PR SB
19 ZHAO Yining 赵一宁 LB1 CHN CHN 42,15
20 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 42,44
21 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 42,44(8)
22 LI Na (1993) 李娜 LN3 CHN CHN 42,55
23 GUAN Hanyue 关涵月 LA2 CHN CHN 42,57 SB
24 TIAN Yu LA1 CHN CHN 42,67
25 QIAN Bing L? CHN CHN 42,73
26 PEI Chong 裴冲 LA1 CHN CHN 42,81
27 WANG Kaiying 王锴莹 LN1 CHN CHN 42,95
28 LIU Ying 刘莹 LN3 CHN CHN 42,96
29 WANG Danming LA1 CHN CHN 42,98
30 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 43,35
31 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 43,47
32 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 43,79
33 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA1 CHN CHN 44,28
34 CHANG Youdan 常又丹 LB1 CHN CHN 44,80
35 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 45,38

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names