China Cup 6

Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

1500m Ladies 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.03,56
2 SUN Nan 孙楠 LB1 CHN CHN 2.04,79
3 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.05,55
4 HAN Mei 韩梅 LB2 CHN CHN 2.06,56
5 HAN Fang LSA CHN CHN 2.06,79 PR SB
6 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.06,81
7 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.08,00
8 LIU Feitong LN3 CHN CHN 2.08,98
9 TIAN Ruining 田芮宁 LA1 CHN CHN 2.09,30
10 WU Dan 吴丹 LN2 CHN CHN 2.09,76
11 XI Dongxue 奚冬雪 LB1 CHN CHN 2.10,26
12 YANG Yue 杨悦 LN2 CHN CHN 2.11,27
13 YANG Jie 杨杰 LB1 CHN CHN 2.11,41 PR SB
14 BAI Dan 白丹 LA1 CHN CHN 2.11,69
15 WU Shuangshuang 吴双双 LA2 CHN CHN 2.11,74
16 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.12,17 PR SB
17 JIN Lilan 金丽兰 LB2 CHN CHN 2.12,49
18 YANG Sining 杨思凝 LC2 CHN CHN 2.12,91 PR SB
19 LYU Bing 吕冰 LC2 CHN CHN 2.13,25 SB
20 WANG Jian LB2 CHN CHN 2.13,70
21 GUO Na LB2 CHN CHN 2.13,81
22 QIAN Bing L? CHN CHN 2.13,87 PR SB
23 ZHANG Huiwen LB2 CHN CHN 2.14,01
24 LI Guangying 李广莹 LC2 CHN CHN 2.14,66
25 LUO Jing L? CHN CHN 2.15,05
26 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB1 CHN CHN 2.15,22 PR SB
27 SONG Xiangyi 宋香仪 LB2 CHN CHN 2.15,28
28 LI He (1996) LA1 CHN CHN 2.15,50 SB
29 ZHANG Wenjuan 张文娟 LA2 CHN CHN 2.15,69
30 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LC2 CHN CHN 2.16,48
31 YANG Jia 杨佳 LB1 CHN CHN 2.17,55
32 ZHAO Shuang 赵双 LC2 CHN CHN 2.19,44
33 GAO Yue 高月 LB2 CHN CHN 2.19,79
34 LI Bingbing 李冰冰 LC2 CHN CHN 2.20,34
35 WU Yueting 武越婷 LC2 CHN CHN 2.21,05
36 ZHANG Lu (2000) 张露 LC2 CHN CHN 2.24,79
37 MA Xu LA1 CHN CHN 2.28,68

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names