China Cup 6

Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,44
2 YANG Tao 杨涛 MB2 CHN CHN 36,53
3 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 36,68
4 LIU Fangyi M30 CHN CHN 36,69
5 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA1 CHN CHN 36,76
6 LI Yanzhe 李岩哲 MC2 CHN CHN 36,79
7 WANG Chaoyu MN3 CHN CHN 37,05
8 LIU Peng 刘鹏 MA2 CHN CHN 37,17
9 LIU An (1996) 刘安 MA1 CHN CHN 37,18
10 WANG Wei (1994) MN1 CHN CHN 37,19
11 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN2 CHN CHN 37,24
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 37,25
13 TIAN Yu 田宇 MN2 CHN CHN 37,31
14 GAO Tingyu 高亭宇 MB2 CHN CHN 37,35
15 LI Bailin 李佰林 MN3 CHN CHN 37,37
16 WANG Shuohan MA1 CHN CHN 37,50
17 LYU Bo MA2 CHN CHN 37,73
18 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 37,74
19 DING Siyang 丁思杨 MN3 CHN CHN 37,75
20 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,77
21 YANG Qi MSA CHN CHN 37,80
22 LIU Menglin 刘孟琳 MN1 CHN CHN 37,81
23 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA1 CHN CHN 37,85
24 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,89
25 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,96
26 HAN Lei 韩雷 MN4 CHN CHN 38,13
27 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 38,19
28 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 38,20
29 XU Yutong 徐钰童 MN1 CHN CHN 38,25
30 SUN Guilong M? CHN CHN 38,32
31 ZHANG Hongliang MN4 CHN CHN 38,32(8)
32 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 38,37
33 LIU Jinhui MB1 CHN CHN 38,39
34 YANG Yongyi MA1 CHN CHN 38,45
35 CHEN Xin MSA CHN CHN 38,58
36 LYU Zixin 吕滋新 MA2 CHN CHN 38,73
37 ZHAO Zhenbao MN3 CHN CHN 38,87
38 JIN Shunri 金顺日 MB1 CHN CHN 38,94
39 SUN Xuefeng 孙雪峰 MB2 CHN CHN 39,04
40 FAN Hui 范慧 MC2 CHN CHN 39,23
41 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 39,43 PR SB
42 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 39,45
43 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 39,48
44 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 40,01
45 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 40,05
46 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 40,19
47 WANG Fanzhi 王凡志 MB1 CHN CHN 40,34 PR SB
48 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 41,05

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names