China Cup 6

Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 7 March 2015

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN1 CHN CHN 1.52,12
2 XU Chenglong 徐承龙 MA2 CHN CHN 1.52,67
3 ZHOU Bin 周斌 MA1 CHN CHN 1.53,24
4 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 1.53,64
5 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MB2 CHN CHN 1.53,67
6 ZHANG Haiming MN3 CHN CHN 1.53,78
7 TIAN Guojun MSA CHN CHN 1.53,98
8 XU Peng (1991) 徐朋 MN4 CHN CHN 1.54,02
9 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN1 CHN CHN 1.54,18
10 JIN Yanan (1997) 金亚男 MB2 CHN CHN 1.54,22 PR SB
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN1 CHN CHN 1.54,47
12 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA1 CHN CHN 1.54,58
13 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,66
14 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA1 CHN CHN 1.55,01
15 XIONG Zheng MSA CHN CHN 1.55,29
16 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.55,40
17 FENG Jianlong MN2 CHN CHN 1.55,57
18 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN3 CHN CHN 1.55,65
19 ZHOU Yuqing MSA CHN CHN 1.56,14
20 WANG Shiwei 王世伟 MA1 CHN CHN 1.56,20
21 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB1 CHN CHN 1.56,32 PR SB
21 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.56,32
23 GAO Pengfei 高鹏飞 MN1 CHN CHN 1.56,66
24 XUAN Bowen 宣博文 MN1 CHN CHN 1.56,67
25 HUANG Yongtao 黄永涛 MA2 CHN CHN 1.56,73
26 GUO Zhiwen 国志文 MN4 CHN CHN 1.56,88
27 SUN Xin 孙鑫 MB2 CHN CHN 1.57,01
28 WEI Ao MN2 CHN CHN 1.57,21
29 CUI Wei MN1 CHN CHN 1.57,80
30 REN Zhenhua MSA CHN CHN 1.57,81
30 YANG Mengran 杨梦然 MB2 CHN CHN 1.57,81
32 WANG Xuanjun 王宣钧 MA1 CHN CHN 1.57,91 PR SB
33 JI Dapeng MN3 CHN CHN 1.58,01
34 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MA2 CHN CHN 1.58,27
35 WU Yu 吴宇 MB2 CHN CHN 1.58,46
36 LIU Tianyu (1996) MA1 CHN CHN 1.58,57
37 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA1 CHN CHN 1.59,47
38 CHEN Jiahong MB2 CHN CHN 1.59,76
39 ZHANG Wei (1996) MA2 CHN CHN 2.00,35
40 LI He MN2 CHN CHN 2.01,15
41 ZHAO Guowei MB2 CHN CHN 2.02,00
42 QI Baipeng 齐柏彭 MB1 CHN CHN 2.03,10
43 LU Yuanhang MB1 CHN CHN 2.03,88
44 YUE Yuan 岳源 MB1 CHN CHN 2.04,61
45 WANG Zhentian 王震天 MA1 CHN CHN 2.06,94
46 LIU Xueren MC2 CHN CHN 2.08,81
WDR LYU Renjie MA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names