Jilin Test Competition

Changchun (CHN) 29 September 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 29 September 2015

Rank Name Country Time
1 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 1.15,74 SB
2 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.16,08 PR SB
3 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.16,13 PR SB
4 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 1.16,98 PR SB
5 HONG Quanhao M? CHN CHN 1.17,07 SB
6 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.17,11 SB
7 GUAN Yu MSA CHN CHN 1.17,48 SB
8 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 1.17,53 PR SB
9 LYU Minghao 吕明昊 MC1 CHN CHN 1.19,19 SB
10 GUAN Bohan 关博瀚 MC1 CHN CHN 1.19,37 SB
11 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.19,60 SB
12 MA Yongxin MA2 CHN CHN 1.20,34 PR SB
13 HAO Weihang 郝卫航 MB1 CHN CHN 1.20,65 PR SB
14 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.21,34 PR SB
15 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 1.22,07 PR SB
16 YANG Jie M? CHN CHN 1.22,26 PR SB
17 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 1.22,72 PR SB
18 CUI Yu MA1 CHN CHN 1.23,33 SB
19 YAO Peng 姚鹏 MB2 CHN CHN 1.23,70 PR SB
20 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.23,94 PR SB
21 LENG Jiaming 冷佳洺 MB2 CHN CHN 1.24,90 PR SB
22 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC1 CHN CHN 1.25,60 PR SB
23 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.25,91 SB
24 ZHOU Changsen 周昌森 MB2 CHN CHN 1.26,42 PR SB
25 BI Cheng M? CHN CHN 1.26,80 PR SB
26 LI Zhenhao M? CHN CHN 1.30,82 PR SB
27 YAN Xu M? CHN CHN 1.32,52 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names