China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Junior 22 October 2015

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 35,91
2 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 35,94 PR SB
3 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 36,03 SB
4 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 36,10 PR SB
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 36,22 PR SB
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 36,31 PR SB
7 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 36,48
8 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 36,56 PR SB
9 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,72
10 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,85
11 LIU Jinhui MB2 CHN CHN 36,96 SB
12 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,99 PR SB
13 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 37,06 PR SB
14 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 37,12
15 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 37,20 SB
16 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 37,35
17 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 37,41 PR SB
18 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 37,57
19 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 37,59 PR SB
20 SUN Guilong M? CHN CHN 37,64 SB
21 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 37,71 PR SB
22 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 37,80
23 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 37,81
24 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 37,96 PR SB
25 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 37,99
26 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,00 PR SB
27 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,02
28 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 38,07
29 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 38,08
30 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 38,09 PR SB
31 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 38,16
32 HONG Quanhao M? CHN CHN 38,19 PR SB
33 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 38,21
34 XIAO Boyang MA1 CHN CHN 38,23
35 BAI Tiandi 白天迪 MB2 CHN CHN 38,27 PR SB
36 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 38,33 PR SB
37 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 38,36 PR SB
38 TAN Chang MA1 CHN CHN 38,38 PR SB
39 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 38,47 PR SB
40 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 38,48 PR SB
41 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 38,79 PR SB
42 CHEN Kun MB2 CHN CHN 38,84 SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 38,86 PR SB
44 MA Liang MB2 CHN CHN 38,87 PR SB
45 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 38,94
46 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 38,97 PR SB
47 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 39,11 PR SB
48 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 39,17 PR SB
49 XU Yuehang MB2 CHN CHN 39,32
50 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 39,37 PR SB
51 LI Bing (1997) MA1 CHN CHN 39,41 PR SB
52 QI Yongfa M? CHN CHN 39,43
53 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 39,53 PR SB
54 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 39,86 PR SB
55 LI Boxi 李博熙 MB2 CHN CHN 40,18 PR SB
56 ZHANG Litian M? CHN CHN 41,03 PR SB
57 SONG Xingxu 宋星旭 MB2 CHN CHN 41,58 SB
58 DU Wenzhuo M? CHN CHN 44,84 PR SB
DNF ZHOU Bin 周斌 MA2 CHN CHN DNF
WDR LIN Yiming M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names