China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Women 25 October 2015

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 38,41
2 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,94
3 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 39,53
4 LI Dan (1987) LSA CHN CHN 39,79
5 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 39,82
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,85
7 QU Yi 曲艺 LN3 CHN CHN 39,86 PR SB
8 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 39,88 SB
9 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 40,18
10 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 40,96
11 SHA Yuning 沙宇宁 LN2 CHN CHN 41,01
12 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 41,11(2)
13 LYU Bing 吕冰 LB1 CHN CHN 41,11(3) PR SB
14 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 41,12 PR SB
15 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 41,31
16 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 41,32
17 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 41,43 PR SB
18 LI Guangying 李广莹 LB1 CHN CHN 41,50 SB
19 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 41,54
20 GUAN Hanyue 关涵月 LN1 CHN CHN 41,56
21 YANG Sining 杨思凝 LB1 CHN CHN 41,67
22 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 41,90 PR SB
23 HAN Fang LSA CHN CHN 42,08
24 LIU Xinyue 刘馨悦 LC2 CHN CHN 42,35
25 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 42,43
26 CENG Weiwei LN2 CHN CHN 42,44 PR SB
27 YIN Fei LN2 CHN CHN 42,63
28 ZHAO Shuang 赵双 LB1 CHN CHN 42,80
29 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 43,05 PR SB
30 WANG Guanyue 王冠玥 LB1 CHN CHN 43,19
31 SHAO Shiyi LN1 CHN CHN 43,25
32 WANG Yan (2000) 王炎 LB1 CHN CHN 45,09 PR SB
33 LI Meiqi 李美其 LB1 CHN CHN 45,13
34 SU Xinyu 苏欣雨 LC2 CHN CHN 47,05
35 SONG Kexin LC2 CHN CHN 47,59
DQ LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN DQ
WDR DU Xiaopeng 杜晓鹏 LC2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names