China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 25 October 2015

Rank Name Country Time
1 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN2 CHN CHN 35,66
2 LIU Fangyi M30 CHN CHN 35,75
3 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,90
4 BAI Qiuming 白秋明 MN2 CHN CHN 36,07
5 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 36,08
6 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 36,09
7 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 36,11
8 LI Yanzhe 李岩哲 MB1 CHN CHN 36,19
9 CHEN Zengqiang MSA CHN CHN 36,20(1) PR SB
10 WANG Nan (1989) MSA CHN CHN 36,20(6)
11 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,24
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 36,45
13 HOU Kaibo 侯凯博 MC2 CHN CHN 36,52
14 TIAN Yu 田宇 MN3 CHN CHN 36,59
15 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,60 PR SB
16 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,65 PR SB
17 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,69 SB
18 YANG Yang (2000) 杨阳 MC2 CHN CHN 36,73
19 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,82
20 LYU Bo MN1 CHN CHN 36,83
21 LIU Peng 刘鹏 MN1 CHN CHN 36,96
22 HU Bo MN2 CHN CHN 36,98
23 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 37,01
24 WANG Xingchun MSA CHN CHN 37,07
25 TIAN Guojun MSA CHN CHN 37,17
26 ZHOU Yuxiao M? CHN CHN 37,25(2) SB
27 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 37,25(7)
28 WANG Chen (2000) 王晨 MC2 CHN CHN 37,46
29 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,51
30 DING Siyang 丁思杨 MN4 CHN CHN 37,53
31 LYU Zixin 吕滋新 MN1 CHN CHN 37,54
32 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,58
33 ZHAO Kefei MN4 CHN CHN 37,64
34 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,66
35 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MN4 CHN CHN 37,72
36 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 37,75
37 GUAN Yu MSA CHN CHN 37,76 SB
38 YANG Qi MSA CHN CHN 37,79 SB
39 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 37,83
40 HUANG Yuchun 黄玉春 MC2 CHN CHN 37,89
41 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 38,01
42 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 38,02 SB
43 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 38,11 PR SB
44 CHEN Sixing 陈思行 MN1 CHN CHN 38,13 PR SB
45 ZHAO Yongzhen 赵永振 MC2 CHN CHN 38,16 PR SB
46 XU Chenglong 徐承龙 MN1 CHN CHN 38,19
47 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 38,21
48 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN2 CHN CHN 38,39(0)
49 CUI Wei MN2 CHN CHN 38,39(3)
50 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 38,40 PR SB
51 FAN Hui 范慧 MB1 CHN CHN 38,43
52 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 38,45 PR SB
53 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 38,52 SB
54 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 38,56 PR SB
55 YANG Guowei 杨国威 MC2 CHN CHN 38,60 PR SB
56 LIU Jianan 刘嘉男 MN1 CHN CHN 38,63 PR SB
57 SUN Kai (1) M? CHN CHN 38,81 PR SB
58 ZHANG Ming 张明 MC2 CHN CHN 38,90 PR SB
59 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN1 CHN CHN 38,91(0) PR SB
60 YAO Yong 姚勇 MC2 CHN CHN 38,91(9) PR SB
61 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 38,94(5) SB
62 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 38,94(8)
63 ZHANG Tianli 张天力 MC2 CHN CHN 38,96
64 YANG Bozhi 杨博智 MB1 CHN CHN 39,14(0) PR SB
65 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 39,14(5)
66 LI Mingqi M? CHN CHN 39,21 PR SB
67 JI Kaiqiu MB1 CHN CHN 39,28
68 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 39,30 SB
69 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 39,53 PR SB
70 XU Guangyuan MB1 CHN CHN 39,80
71 SUN Jiahao MN1 CHN CHN 39,87 SB
72 LI Hang MC2 CHN CHN 39,88 SB
73 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 40,13 PR SB
74 ZHANG Minghe MB1 CHN CHN 40,21 PR SB
75 HU Zongtao M? CHN CHN 40,22 PR SB
76 LI He MN3 CHN CHN 40,86
77 YU Shuo (1998) 于朔 MA1 CHN CHN 41,25 PR SB
78 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 41,52
79 WANG Wenguo MB2 CHN CHN 41,54 PR SB
80 LI Xiang (2) 李响 M? CHN CHN 51,66 PR SB
DQ LIU Xueren MB1 CHN CHN DQ
DQ CONG Shen MN4 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names