China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men - Junior 23 October 2015

Rank Name Country Time
1 YANG Fan (1996) 杨帆 MA2 CHN CHN 1.50,09
2 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 1.51,60 SB
3 WU Yu 吴宇 MA1 CHN CHN 1.51,71
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA1 CHN CHN 1.53,01
5 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA1 CHN CHN 1.53,29
6 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.53,67 PR SB
7 WANG Shiwei 王世伟 MA2 CHN CHN 1.53,70
8 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 1.53,87 PR SB
9 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 1.54,05
10 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 1.54,13 SB
11 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 1.54,70
12 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 1.54,72
13 SHEN Hanyang 沈晗扬 MB2 CHN CHN 1.54,96 PR SB
14 LIU Tianyu (1996) MA2 CHN CHN 1.56,07
15 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 1.56,15
16 FENG Haiping 冯海平 MA2 CHN CHN 1.56,40 PR SB
17 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 1.56,52
18 CUI Zhibo 崔智博 MB2 CHN CHN 1.57,07
19 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA1 CHN CHN 1.57,19 PR SB
20 ZHENG Tianlong 郑添隆 MA2 CHN CHN 1.57,39(2)
21 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 1.57,39(9) PR SB
22 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 1.57,41 PR SB
23 WANG Zhentian 王震天 MA2 CHN CHN 1.57,47 PR SB
24 WANG Jiaxiang MA2 CHN CHN 1.57,48 PR SB
25 WANG Senze 王森泽 MA1 CHN CHN 1.57,58
26 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 1.58,16(5) SB
27 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA1 CHN CHN 1.58,16(8) PR SB
28 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.58,20 PR SB
29 GAO Hongliang 高洪亮 MB2 CHN CHN 1.58,64 PR SB
30 REN Jiahui 任佳辉 MB2 CHN CHN 1.58,76
31 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 1.58,86 PR SB
32 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.59,57(2) SB
33 WANG Haoran (1998) MB2 CHN CHN 1.59,57(6)
34 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 1.59,87 SB
35 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 2.00,01
36 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 2.00,14 PR SB
37 XU Yanzhe 徐延哲 MA1 CHN CHN 2.00,27 SB
38 HONG Quanhao M? CHN CHN 2.00,45
39 YU Zonghai 于宗海 MA2 CHN CHN 2.00,68
40 TAN Chang MA1 CHN CHN 2.00,86
41 LI Qiaozhi 李乔治 MB2 CHN CHN 2.01,06
42 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MA2 CHN CHN 2.01,08 PR SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MB2 CHN CHN 2.01,24
44 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 2.01,68 PR SB
45 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 2.01,81 PR SB
46 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 2.01,87
47 LIU Ziping M? CHN CHN 2.02,15
48 XU Yuehang MB2 CHN CHN 2.02,29 PR SB
49 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 2.02,87 PR SB
50 SONG Guanlin MB2 CHN CHN 2.03,09
51 ZHANG Jianmin 张建民 MA1 CHN CHN 2.03,16 PR SB
52 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 2.04,02 PR SB
53 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 2.04,30 PR SB
54 ZHANG Kezhen MA1 CHN CHN 2.07,10 PR SB
55 LIU Jiyong M? CHN CHN 2.07,39
56 LI Boxi 李博熙 MB2 CHN CHN 2.08,43
57 ZHANG Litian M? CHN CHN 2.12,85 PR SB
58 SONG Xingxu 宋星旭 MB2 CHN CHN 2.17,74
59 LIN Yiming M? CHN CHN 2.18,91 PR SB
60 DU Wenzhuo M? CHN CHN 2.31,90 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names