China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier

Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women - Junior 22 October 2015

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 2.05,63
2 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 2.06,07
3 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 2.06,26 SB
4 LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 2.06,55
5 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 2.07,64 SB
6 MA Xu LA2 CHN CHN 2.08,86 SB
7 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 2.09,25
8 ZHAO Yining 赵一宁 LB2 CHN CHN 2.09,38 PR SB
9 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 2.10,10 PR SB
10 LI Ziyang 李子洋 LA1 CHN CHN 2.10,13 PR SB
11 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.10,27 PR SB
12 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 2.10,36
13 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 2.10,90 PR SB
14 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 2.11,47
15 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.11,48 PR SB
16 WANG Xintong 王昕童 LA1 CHN CHN 2.11,51
17 GUO Na LA1 CHN CHN 2.11,55
18 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 2.12,06 PR SB
19 PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 2.12,97 PR SB
20 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 2.13,09 SB
21 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB2 CHN CHN 2.13,30 PR SB
22 SONG Xiangyi 宋香仪 LA1 CHN CHN 2.13,64
23 MENG Xingchen LB2 CHN CHN 2.13,98
24 LAI Jiahui LB2 CHN CHN 2.14,43
25 YIN Siqi 尹思琪 LB2 CHN CHN 2.14,65 PR SB
26 LI Hongyu (1999) LB2 CHN CHN 2.14,75
27 QIAN Bing L? CHN CHN 2.15,13 SB
28 ZHAO Jinru LB2 CHN CHN 2.15,92 PR SB
29 SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 2.16,03
30 TIAN Yu LA2 CHN CHN 2.16,15 SB
31 QU Haoyu LB2 CHN CHN 2.16,61 PR SB
32 WANG Wenjia 王文佳 LB2 CHN CHN 2.17,10 PR SB
33 LIU Jingwen 刘静文 LA1 CHN CHN 2.17,15 PR SB
34 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 2.17,83
35 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 2.19,07 SB
36 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 2.19,94
37 ZHAO Wei (1996) 赵微 LA2 CHN CHN 2.20,32 SB
38 ZHU Fangyao L? CHN CHN 2.21,72 SB
39 QI Jinming LB2 CHN CHN 2.23,85 SB
40 CHEN Siyu 陈思羽 LA1 CHN CHN 2.31,70 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names