China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 19 December 2015

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA1 CHN CHN 34,87 TR PR SB
2 CHEN Jiahong MA1 CHN CHN 35,48 PR SB
3 LIU An (1996) 刘安 MA2 CHN CHN 35,61 PR SB
4 ZHANG Hongqiang 张宏强 MA2 CHN CHN 35,69 PR SB
5 LIU An (1992) 刘安 MN4 CHN CHN 35,70
6 YANG Tao 杨涛 MA1 CHN CHN 35,78 PR SB
7 HUANG Yongtao 黄永涛 MN1 CHN CHN 35,79 PR SB
8 WANG Chaoyu MN4 CHN CHN 35,95(1)
9 ZHANG Zhongqi M30 CHN CHN 35,95(9)
10 HU Zhiqiang (1992) MN4 CHN CHN 35,97 PR SB
10 LI Bailin 李佰林 MN4 CHN CHN 35,97 PR SB
12 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 36,06 PR SB
13 WANG Shuohan MA2 CHN CHN 36,08 PR SB
14 CONG Bochen 丛搏辰 MN4 CHN CHN 36,12 PR SB
15 TIAN Guojun MSA CHN CHN 36,22 PR SB
16 XU Yutong 徐钰童 MN2 CHN CHN 36,27 PR SB
17 SUN Guilong M? CHN CHN 36,33 PR SB
18 HU Bo MN2 CHN CHN 36,40 PR SB
19 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,41 PR SB
20 FENG Jianlong MN3 CHN CHN 36,44 PR SB
21 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN1 CHN CHN 36,48 PR SB
22 SUN Xin 孙鑫 MA1 CHN CHN 36,49 PR SB
23 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MA2 CHN CHN 36,63
24 WANG Xuanjun 王宣钧 MA2 CHN CHN 36,64
25 ZHAO Zhenbao MN4 CHN CHN 36,72 PR SB
26 WANG Wei (1994) MN2 CHN CHN 36,74
27 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,78 PR SB
28 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 36,84 SB
29 ZHANG Yuxin 张玉鑫 MN3 CHN CHN 36,86(2)
30 TANG Yu 唐玉 MB1 CHN CHN 36,86(6) PR SB
31 ZHANG Chengrui 张城瑞 MA2 CHN CHN 36,88 PR SB
32 WANG Rui (1999) 王锐 MB1 CHN CHN 36,91 PR SB
33 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MA2 CHN CHN 36,93(2) PR SB
34 YAN Naihan 闫乃晗 MB2 CHN CHN 36,93(9) PR SB
35 YANG Yongyi MA2 CHN CHN 36,95(1) PR SB
36 JIN Shunri 金顺日 MB2 CHN CHN 36,95(2) PR SB
37 ZHAO Guowei MA1 CHN CHN 37,03 PR SB
38 LIU Menglin 刘孟琳 MN2 CHN CHN 37,04
39 YIN Shengyuan 尹圣元 MB1 CHN CHN 37,12
40 DONG Hao (1996) 董浩 MA2 CHN CHN 37,37(6) PR SB
41 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA1 CHN CHN 37,37(8)
42 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,54 PR SB
43 LIU Xueren MB1 CHN CHN 37,67 PR SB
44 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,73
45 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 37,81 PR SB
46 LIU Kaitu MC2 CHN CHN 37,98(8) PR SB
46 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 37,98(8) PR SB
48 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB1 CHN CHN 38,08 PR SB
49 WANG Xiang 王项 MA1 CHN CHN 38,11 PR SB
50 WANG Fanzhi 王凡志 MB2 CHN CHN 38,14 PR SB
51 YANG Mengran 杨梦然 MA1 CHN CHN 38,26
52 LIU Shaoying 刘少英 MA1 CHN CHN 38,35 PR SB
53 CHEN Zhiguan MC2 CHN CHN 38,47 PR SB
54 ZHANG Jinming MN3 CHN CHN 38,88 SB
55 PAN Hongshui 潘洪水 MB2 CHN CHN 39,22
56 WANG Yizhou 王一州 MB1 CHN CHN 40,06

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names