China Cup 4

Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 19 December 2015

Rank Name Country Time
1 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.17,01 TR PR SB
2 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 1.17,44
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.18,54
4 MA Xu LA2 CHN CHN 1.19,63 PR SB
4 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 1.19,63 SB
6 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.19,82 PR SB
7 BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 1.20,21 PR SB
8 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 1.20,40 PR SB
9 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 1.20,49 PR SB
10 LIN Xue 林雪 LB1 CHN CHN 1.20,63 PR SB
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 1.21,14 PR SB
12 YANG Xiaohui LB1 CHN CHN 1.21,37 PR SB
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 1.21,40 PR SB
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 1.21,61 PR SB
15 HAN Miao 韩苗 LN1 CHN CHN 1.21,72 PR SB
16 ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 1.22,16 PR SB
17 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LC2 CHN CHN 1.22,19 PR SB
18 ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 1.22,77 PR SB
19 QIAN Bing L? CHN CHN 1.22,91 PR SB
20 LI Na (1993) 李娜 LN4 CHN CHN 1.23,19 SB
21 ZHANG Lu (2000) 张露 LB1 CHN CHN 1.23,22 PR SB
22 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 1.23,33 PR SB
23 LI Sishan 李思杉 LA2 CHN CHN 1.23,57 PR SB
24 LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 1.23,63 PR SB
25 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LC2 CHN CHN 1.23,80 PR SB
26 LI Xue (1990) LSA CHN CHN 1.23,92
27 WANG Kaiying 王锴莹 LN2 CHN CHN 1.24,27 PR SB
28 CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 1.24,70 PR SB
29 WU Yueting 武越婷 LB1 CHN CHN 1.24,73 PR SB
30 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB1 CHN CHN 1.26,24 PR SB
31 YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 1.27,18 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names