13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

3000m Women - Junior 23 January 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 4.12,72 TR PR SB
2 TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 4.18,66 PR SB
3 XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 4.23,23 PR SB
4 SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 4.24,24 PR SB
5 GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 4.27,42 PR SB
6 MENG Xingchen LB2 CHN CHN 4.29,25
7 GUO Na LA1 CHN CHN 4.30,40
8 LAI Jiahui LB2 CHN CHN 4.31,50 PR SB
9 WANG Xintong 王昕童 LA1 CHN CHN 4.31,77 PR SB
10 SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 4.32,38 SB
11 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 4.34,68 PR SB
12 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB2 CHN CHN 4.35,78 PR SB
13 SONG Xiangyi 宋香仪 LA1 CHN CHN 4.36,57 PR SB
14 ZHAO Jinru LB2 CHN CHN 4.37,65 PR SB
15 JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 4.39,42 PR SB
16 MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 4.41,00
17 ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 4.41,48 SB
18 YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 4.57,78
19 MA Xu LA2 CHN CHN 5.02,55
20 QIAN Bing L? CHN CHN 5.08,28

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names