13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

1500m Women 22 January 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.55,11 TR PR SB
2 LI Qishi 李奇时 LN3 CHN CHN 1.57,47
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LN4 CHN CHN 1.58,57
4 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 1.58,86
5 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.00,38 PR SB
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 2.00,43 PR SB
7 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 2.01,09
8 WANG Tianqi LN3 CHN CHN 2.02,41 PR SB
9 HAN Fang LSA CHN CHN 2.02,44 PR SB
10 LIU Feitong LN4 CHN CHN 2.02,48 PR SB
11 LIANG Dan LSA CHN CHN 2.03,67 PR SB
12 WU Dan 吴丹 LN3 CHN CHN 2.04,19 PR SB
13 FU Chunyan LSA CHN CHN 2.04,82
14 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB1 CHN CHN 2.06,18 PR SB
15 CENG Weiwei LN2 CHN CHN 2.06,31
16 YANG Yue 杨悦 LN3 CHN CHN 2.07,10
17 WU Shuangshuang 吴双双 LN1 CHN CHN 2.07,93
18 CHANG Chao LN4 CHN CHN 2.08,82 SB
19 LIU Yibing 刘怡兵 LC2 CHN CHN 2.08,88
20 ZHANG Han (1) L? CHN CHN 2.09,18 PR SB
21 LI Leming 李乐铭 LC2 CHN CHN 2.10,29

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names