China Cup 1

Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Men 14 October 2016

Rank Name Country Time
1 LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 1.09,12 TR PR SB
2 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN3 CHN CHN 1.09,74 SB
3 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.09,83 PR SB
4 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.09,94 SB
5 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.10,39 PR SB
6 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN1 CHN CHN 1.10,42 PR SB
7 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.10,46
8 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.10,57 SB
9 XU Chenglong 徐承龙 MN2 CHN CHN 1.10,76 PR SB
10 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.10,84 PR SB
11 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.10,92 PR SB
12 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 1.11,06 PR SB
13 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.11,13 SB
14 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 1.11,18 PR SB
15 GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 1.11,28 PR SB
16 YANG Fan (1996) 杨帆 MN1 CHN CHN 1.11,29
17 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 1.11,46 PR SB
18 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 1.11,72 PR SB
19 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.11,76 PR SB
20 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.11,79 SB
21 LIU Songbo MSA CHN CHN 1.11,93 PR SB
22 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.11,96 PR SB
23 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.12,05 PR SB
24 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.12,06 PR SB
25 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.12,07 PR SB
26 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.12,16 PR SB
27 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.12,31 PR SB
28 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.12,38 PR SB
29 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.12,41 PR SB
30 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 1.12,43 SB
31 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 1.12,48 PR SB
32 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.12,59 PR SB
33 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.12,70 SB
34 CHEN Jiahong MA2 CHN CHN 1.12,99 SB
35 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 1.13,05 PR SB
36 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 1.13,31(5) SB
36 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.13,31(5) PR SB
38 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 1.13,32 PR SB
39 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.13,41 PR SB
40 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 1.13,42 PR SB
41 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 1.13,51 PR SB
42 TAN Chang MA2 CHN CHN 1.13,59 PR SB
43 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.13,60 PR SB
44 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,61 PR SB
45 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.13,63 PR SB
46 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.13,73 PR SB
47 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 1.13,76 PR SB
48 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 1.13,77 PR SB
49 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 1.13,85 PR SB
50 ZHAO Zhenbao MSA CHN CHN 1.13,86 SB
51 LIU Xueren MB2 CHN CHN 1.14,02 PR SB
52 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.14,07 PR SB
53 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.14,08 PR SB
54 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 1.14,10 PR SB
55 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.14,16 PR SB
56 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.14,20 PR SB
57 ZHAO Guowei MA2 CHN CHN 1.14,24(3) SB
58 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN2 CHN CHN 1.14,24(8) SB
59 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.14,26 PR SB
60 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.14,29 PR SB
61 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.14,36 PR SB
62 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.14,48(6) PR SB
63 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 1.14,48(9) PR SB
64 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.14,51 PR SB
65 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.14,60 PR SB
66 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 1.14,64 SB
67 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 1.14,73 PR SB
68 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.14,80 PR SB
69 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 1.14,96 PR SB
70 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 1.14,97 PR SB
71 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 1.15,04 PR SB
72 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.15,07 PR SB
73 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 1.15,08 PR SB
74 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.15,16 PR SB
75 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.15,22 PR SB
76 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 1.15,26 PR SB
77 LIU Kaitu MB1 CHN CHN 1.15,29 PR SB
78 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.15,31 SB
79 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 1.15,51 PR SB
80 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 1.15,55 PR SB
81 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 1.15,64 PR SB
82 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.15,66 SB
83 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 1.15,76 PR SB
84 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.15,77 PR SB
85 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 1.15,82 PR SB
86 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 1.15,83 PR SB
87 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 1.15,92 PR SB
88 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 1.15,99 PR SB
89 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 1.16,00 PR SB
90 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 1.16,05 PR SB
91 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.16,08 PR SB
92 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 1.16,23 PR SB
93 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 1.16,25 PR SB
94 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.16,29 PR SB
95 JIA Qinglin MA1 CHN CHN 1.16,38 PR SB
96 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA2 CHN CHN 1.16,42 PR SB
97 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.16,55 SB
98 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 1.16,60 PR SB
99 MA Liang MA1 CHN CHN 1.16,75 PR SB
100 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.16,82 PR SB
101 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 1.16,87 PR SB
102 YANG Jie M? CHN CHN 1.16,90 PR SB
103 XU Guangyuan MB2 CHN CHN 1.17,21(8) PR SB
104 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB2 CHN CHN 1.17,21(9) PR SB
105 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 1.17,34 SB
106 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.17,42 SB
107 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 1.17,44 PR SB
108 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 1.17,59 PR SB
109 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 1.17,63 PR SB
110 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.17,65 PR SB
111 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.17,72 PR SB
112 CAO Mingrong 曹铭榕 M? CHN CHN 1.17,74 PR SB
113 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 1.17,75 PR SB
114 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 1.17,78 PR SB
115 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 1.17,79
116 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 1.17,86 PR SB
117 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 1.17,88 PR SB
118 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.17,92 PR SB
119 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 1.17,93 PR SB
120 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.17,96 PR SB
121 NING Jiahui MA2 CHN CHN 1.18,06 PR SB
122 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 1.18,38 PR SB
123 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 1.18,68 PR SB
124 LIU Chunsheng 刘春升 MC2 CHN CHN 1.18,74 PR SB
125 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 1.18,87 PR SB
126 LUO Chenglong M? CHN CHN 1.18,89 PR SB
127 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 1.18,97 PR SB
128 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.19,19 PR SB
129 ZHANG Wei (1999) MB2 CHN CHN 1.19,33 PR SB
130 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 1.19,35(6) PR SB
131 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 1.19,35(9) PR SB
132 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 1.19,51 PR SB
133 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 1.19,53 PR SB
134 JIAO Weidong 焦伟东 MA1 CHN CHN 1.19,78 PR SB
135 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC2 CHN CHN 1.19,85 PR SB
136 CONG Shen MSA CHN CHN 1.19,98(9) PR SB
136 LI Chao MC2 CHN CHN 1.19,98(9) PR SB
138 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 1.20,21 PR SB
139 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 1.20,44 PR SB
140 LIN Yiming M? CHN CHN 1.21,17 PR SB
141 SUN Haobo M? CHN CHN 1.21,64 PR SB
142 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 1.28,64 PR SB
143 YANG Zhenjiang 杨镇江 M30 CHN CHN 1.29,75 SB
144 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.33,00 PR SB
DQ ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN DQ
DQ LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN DQ
DQ FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN DQ
WDR WANG Shuohan MN1 CHN CHN WDR
WDR ZHANG Wei (1996) MN2 CHN CHN WDR

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names