China Cup 1

Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women 15 October 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.56,99 NRJ PR SB
2 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.58,30 PR SB
3 LI Qishi 李奇时 LN4 CHN CHN 1.58,44
4 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.58,50
5 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 1.59,59 PR SB
6 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 1.59,64 PR SB
7 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 2.00,64
8 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.01,37 PR SB
9 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.01,67
10 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 2.01,93 PR SB
11 XU Moyuan LN4 CHN CHN 2.02,22
12 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.02,93
13 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 2.04,81 PR SB
14 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.04,88 PR SB
15 LIU Yichi LSA CHN CHN 2.05,05 SB
16 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 2.05,54 PR SB
17 LI Sishan 李思杉 LN1 CHN CHN 2.05,55 PR SB
18 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.06,11 PR SB
19 WANG Jian LA2 CHN CHN 2.06,19 PR SB
20 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.06,41 PR SB
21 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 2.06,70 PR SB
22 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 2.07,25 PR SB
23 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 2.07,39 SB
24 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 2.07,44 PR SB
25 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.08,04 SB
26 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.08,05 SB
27 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.08,54 PR SB
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 2.08,64 SB
29 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.08,88 SB
30 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.09,87 PR SB
31 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 2.09,96 PR SB
32 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 2.10,50 SB
33 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 2.10,88 SB
34 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 2.10,90 PR SB
35 LAI Jiahui LA1 CHN CHN 2.11,45 SB
36 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 2.11,65 PR SB
37 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 2.12,04 SB
38 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.12,31 PR SB
39 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 2.13,61 PR SB
40 GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN 2.14,07 PR SB
41 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 2.14,08 PR SB
42 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 2.14,43 PR SB
43 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 2.14,65 PR SB
44 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.14,99 PR SB
45 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 2.15,62 PR SB
46 SU Rigu L? CHN CHN 2.18,27 PR SB
47 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 2.18,96 PR SB
48 QI Jinming LA1 CHN CHN 2.19,15 PR SB
49 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 2.19,38 PR SB
DQ LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN DQ
DQ MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN DQ

NRJ - Junior National Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names