China Cup 1

Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 15 October 2016

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 34,67 NRJ TR PR SB
2 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN3 CHN CHN 35,01 SB
3 LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 35,10 PR SB
4 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 35,32 SB
5 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 35,42 SB
6 BAI Qiuming 白秋明 MN3 CHN CHN 35,49 SB
7 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 35,62 PR SB
8 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 35,63 SB
9 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 35,68 PR SB
10 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 35,71 SB
11 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 35,78 PR SB
12 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 35,80 PR SB
13 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,87
14 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN1 CHN CHN 36,02 SB
15 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 36,03 PR SB
16 XU Chenglong 徐承龙 MN2 CHN CHN 36,18 PR SB
17 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 36,19(3) SB
17 WANG Shuohan MN1 CHN CHN 36,19(3) SB
19 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 36,22(2) PR SB
20 LIU Songbo MSA CHN CHN 36,22(8) PR SB
21 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,23 SB
22 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 36,34 PR SB
23 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 36,35 PR SB
24 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,37 SB
25 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 36,40 PR SB
26 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 36,41 PR SB
27 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 36,51(1) SB
28 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,51(8) SB
29 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 36,52 PR SB
30 ZHANG Hongliang MSA CHN CHN 36,55 PR SB
31 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 36,58 SB
32 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 36,60 PR SB
33 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 36,70 PR SB
34 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 36,71 PR SB
35 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 36,73
36 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 36,76 SB
37 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 36,80 SB
38 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,81 SB
39 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 36,83 PR SB
40 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 36,85 SB
41 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 36,98(1) PR SB
42 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN2 CHN CHN 36,98(3) SB
43 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 37,00 PR SB
44 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 37,06 SB
45 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 37,07 PR SB
46 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 37,08 PR SB
47 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 37,10 PR SB
48 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 37,11 PR SB
49 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB1 CHN CHN 37,13 PR SB
50 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 37,17 SB
51 LIU Xueren MB2 CHN CHN 37,22 SB
52 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 37,24(1) SB
53 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 37,24(8) PR SB
54 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 37,25 PR SB
55 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 37,28 PR SB
56 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 37,31 PR SB
57 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 37,32 PR SB
58 YANG Jie M? CHN CHN 37,33 PR SB
59 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 37,36 PR SB
60 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 37,38(1) PR SB
61 ZHAO Zhenbao MSA CHN CHN 37,38(9) SB
62 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 37,48 SB
63 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,50 SB
64 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 37,52 PR SB
65 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 37,53 PR SB
66 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 37,55 PR SB
67 TAN Chang MA2 CHN CHN 37,57 PR SB
68 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 37,59 PR SB
69 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 37,65(6) PR SB
70 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 37,65(9) PR SB
71 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 37,66 PR SB
72 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 37,70 PR SB
73 FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN 37,75 PR SB
74 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 37,81 PR SB
75 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 37,84 PR SB
76 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 37,85 PR SB
77 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 37,87 PR SB
78 LIU Kaitu MB1 CHN CHN 37,89(3) PR SB
79 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 37,89(6) SB
80 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 37,93 PR SB
81 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 37,95 PR SB
82 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 38,03 PR SB
83 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 38,04 PR SB
84 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 38,10 PR SB
85 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 38,12(8) PR SB
86 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 38,12(9) PR SB
87 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 38,13 PR SB
88 MA Liang MA1 CHN CHN 38,25 PR SB
89 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 38,28(5) PR SB
90 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB2 CHN CHN 38,28(6) SB
91 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 38,29 PR SB
92 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 38,31 SB
93 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 38,32 SB
94 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 38,33 PR SB
95 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 38,34 PR SB
96 XU Guangyuan MB2 CHN CHN 38,36 PR SB
97 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 38,39 PR SB
98 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 38,42 PR SB
99 MENG Xiangcheng (2001) MC2 CHN CHN 38,51 PR SB
100 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 38,53 PR SB
101 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 38,55 PR SB
102 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 38,59 PR SB
103 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 38,63 PR SB
104 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 38,66 SB
105 ZHANG Wei (1999) MB2 CHN CHN 38,90(2) PR SB
106 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA2 CHN CHN 38,90(9) PR SB
107 YUAN Mengyang MB1 CHN CHN 38,91(0) PR SB
108 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 38,91(1) SB
109 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 38,92 PR SB
110 HOU Zhifeng 侯智丰 MB1 CHN CHN 39,03 PR SB
111 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 39,04(3) PR SB
112 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 39,04(4) PR SB
113 ZHANG Wei (1996) MN2 CHN CHN 39,18 SB
114 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 39,27 PR SB
115 LI Chao MC2 CHN CHN 39,32 PR SB
116 CONG Shen MSA CHN CHN 39,37 SB
117 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 39,40 PR SB
118 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 39,42(4) PR SB
118 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 39,42(4) PR SB
120 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 39,47 PR SB
121 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 39,48 PR SB
122 NING Jiahui MA2 CHN CHN 39,55 PR SB
123 ZHANG Tianyu M? CHN CHN 39,64 PR SB
124 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 39,71 PR SB
125 LUO Chenglong M? CHN CHN 39,80 PR SB
126 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 39,99 PR SB
127 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 41,19 PR SB
128 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 41,38 PR SB
129 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 44,55 PR SB
DNF GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN DNF
DQ WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN DQ
WDR WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN WDR
WDR SUN Haobo M? CHN CHN WDR

NRJ - Junior National Record, TR - Track Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names