China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

1500m Men 23 October 2016

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA2 CHN CHN 1.46,82 PR SB
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.47,19 PR SB
3 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 1.47,91 PR SB
4 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN3 CHN CHN 1.47,92
5 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.48,84 PR SB
6 CHEN Enxue 陈恩学 MN1 CHN CHN 1.48,88 PR SB
7 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.48,99 PR SB
8 XU Chenglong 徐承龙 MN2 CHN CHN 1.49,59 PR SB
9 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.49,64
10 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.50,27 PR SB
11 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.50,31
12 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.50,50
13 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.50,71 PR SB
14 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 1.50,96
15 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 1.51,13 PR SB
16 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.51,16 PR SB
17 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.51,31 PR SB
18 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.51,60
19 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.51,70 PR SB
20 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.52,00
21 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.52,09
22 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.52,59 PR SB
23 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 1.52,96 SB
24 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.53,07 PR SB
25 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.53,90
26 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 1.54,09
27 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.54,18
28 FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN 1.54,20 PR SB
29 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.54,22
30 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.54,25
31 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.54,38 PR SB
32 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.54,49 PR SB
33 TAN Chang MA2 CHN CHN 1.54,68 PR SB
34 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.54,80 PR SB
35 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 1.54,88
36 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.55,30
37 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 1.55,43
38 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.55,95
39 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.56,30 PR SB
40 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.56,49 SB
41 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.56,54 PR SB
42 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.56,70 PR SB
43 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 1.56,73
44 ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 1.56,77
45 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 1.56,94 PR SB
46 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.57,01 PR SB
47 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 1.57,19 PR SB
48 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN1 CHN CHN 1.57,40 SB
49 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 1.57,58
50 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.57,75 PR SB
51 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 1.58,06 PR SB
52 LIU Xueren MB2 CHN CHN 1.58,11
53 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 1.58,20 PR SB
54 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 1.58,21 PR SB
55 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 1.58,29 PR SB
56 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.58,51 SB
57 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 1.58,77
58 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 1.59,05 PR SB
59 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 1.59,56 PR SB
60 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.59,70 SB
61 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 1.59,75 PR SB
62 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 2.00,33 PR SB
63 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 2.00,58 PR SB
64 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 2.00,90
65 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 2.02,89 PR SB
66 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 2.03,20 PR SB
67 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 2.03,83 PR SB
68 YANG Zhenjiang 杨镇江 M30 CHN CHN 2.09,84 PR SB
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names