China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

5000m Men 20 October 2016

Rank Name Country Time
1 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MA2 CHN CHN 6.38,61
2 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MN3 CHN CHN 6.38,79
3 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 6.41,75 PR SB
4 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 6.42,04 PR SB
5 WANG Shiwei 王世伟 MN1 CHN CHN 6.44,02
6 WU Yu 吴宇 MA2 CHN CHN 6.44,52
7 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 6.44,97
8 ZHANG Haiming MSA CHN CHN 6.47,43 SB
9 WANG Hongli 王洪利 MA2 CHN CHN 6.48,48
10 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 6.48,99
11 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 6.50,07
12 WANG Qiang MSA CHN CHN 6.50,69
13 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 6.51,26
14 ZHOU Bin 周斌 MN1 CHN CHN 6.51,46 SB
15 Rehanbai TALABUHAN 热汗拜 塔拉ᐳ汗 MSA CHN CHN 6.51,47
16 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.51,71 SB
17 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 6.52,65
18 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.54,08
19 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 6.54,32 PR SB
20 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 6.57,99
21 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 6.58,06
22 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 6.58,70 PR SB
23 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 7.00,81 PR SB
24 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 7.00,94
25 SUN Kai (1) M? CHN CHN 7.01,05
26 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 7.02,31
27 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 7.06,53 PR SB
28 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 7.07,84 PR SB
29 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 7.08,63 SB
30 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 7.09,59 PR SB
31 YU Jiawei 于佳伟 MB1 CHN CHN 7.10,83 PR SB
32 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.12,95 PR SB
33 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 7.18,15 PR SB
34 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 7.21,53 PR SB
35 WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN 7.22,38 PR SB
36 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 7.23,73 PR SB
37 WANG Song 王淞 MB1 CHN CHN 7.26,85 PR SB
38 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 7.27,02 PR SB
39 LUO Chenglong M? CHN CHN 7.28,92 PR SB
40 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 7.30,05 PR SB
41 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 7.31,82 PR SB
42 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 7.34,73 PR SB
43 LIN Yiming M? CHN CHN 7.35,26 PR SB
44 XIN Xing 辛星 MC2 CHN CHN 7.38,89 PR SB
45 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 7.45,33
46 LIU Xueren MB2 CHN CHN 7.48,08
47 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 7.58,01 PR SB
48 YANG Zhenjiang 杨镇江 M30 CHN CHN 8.14,64 SB
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN DQ
WDR LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names