China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

500m Men 21 October 2016

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 34,56 WRJ NRJ TR PR SB
2 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MN3 CHN CHN 35,04
3 LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 35,05 PR SB
4 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 35,38 SB
5 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 35,42
6 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 35,52
7 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 35,78 PR SB
8 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 35,86
9 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 35,93
10 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN1 CHN CHN 35,94 SB
11 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 35,97
12 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 35,99(0)
12 BAI Qiuming 白秋明 MN3 CHN CHN 35,99(0)
14 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,03 PR SB
15 WANG Shuohan MN1 CHN CHN 36,06 SB
16 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 36,08(8) SB
17 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 36,08(9)
18 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 36,10 SB
19 LIU Songbo MSA CHN CHN 36,20 PR SB
20 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,22 SB
21 GUO Qiang MSA CHN CHN 36,27 SB
22 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 36,31(6) PR SB
22 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 36,31(6)
24 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 36,35
25 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 36,39 PR SB
26 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,46
27 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 36,50
28 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 36,52
29 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 36,61 PR SB
30 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 36,72
31 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 36,75 PR SB
32 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 36,80 PR SB
33 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 36,81
34 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 36,84 PR SB
35 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 36,89 PR SB
36 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 36,92
37 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 37,01
38 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 37,03 PR SB
39 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 37,05
40 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 37,10
41 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 37,15 PR SB
42 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 37,20 PR SB
43 YANG Jie M? CHN CHN 37,22 PR SB
44 ZHAO Zhenbao MSA CHN CHN 37,24 SB
45 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 37,50
46 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 37,51 PR SB
47 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 37,55(8)
48 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 37,55(9)
49 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 37,65
50 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 37,67
51 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 37,69
52 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 37,79
53 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 37,82
54 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 37,83
55 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 37,91 PR SB
56 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 37,97 SB
57 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 38,06
58 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 38,14
59 JIA Qinglin MA1 CHN CHN 38,16 PR SB
60 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 38,33
61 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 38,48
62 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MB2 CHN CHN 38,87
63 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 38,90
64 QIU Feng 邱峰 MB1 CHN CHN 38,92
65 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 39,00 PR SB
66 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 39,03 PR SB
67 ZHAO Hongnan 赵宏南 MB2 CHN CHN 39,05 PR SB
68 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 39,13 PR SB
69 YANG Tianyi 杨添翼 MB1 CHN CHN 40,48 PR SB
70 LIN Yiming M? CHN CHN 40,65 PR SB
71 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 41,36 PR SB
72 MA Jinhui M? CHN CHN 41,38 PR SB
WDR XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN WDR
WDR SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN WDR

WRJ - Junior World Record, NRJ - Junior National Record
TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names