China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

1000m Women 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 1.16,05
2 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 1.16,59 PR SB
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 1.16,63 PR SB
4 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.16,94 PR SB
5 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 1.18,42
6 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.18,65
7 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.18,99 PR SB
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.19,06
9 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.19,36
10 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.19,45
11 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.19,77
12 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.19,81 PR SB
13 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN1 CHN CHN 1.19,96
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.20,04 PR SB
15 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.20,18 SB
16 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.20,59 SB
17 LIN Xue 林雪 LB2 CHN CHN 1.20,75
18 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.21,04
19 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.21,18
20 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.21,87
21 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 1.21,89
22 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 1.22,16
23 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 1.22,48
24 WANG Jianlu LN4 CHN CHN 1.22,55
25 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 1.22,64 PR SB
26 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.22,75 PR SB
27 TIAN Yu LN1 CHN CHN 1.22,91 PR SB
28 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 1.23,12
29 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.23,18 PR SB
30 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 1.23,21
31 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.23,26
32 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.23,44 PR SB
33 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.23,76
34 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.23,87
35 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.24,31
36 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.24,39
37 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.24,42
38 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.24,55
39 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 1.24,63
40 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 1.24,83
41 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.24,87
42 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.25,61
43 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.26,29 PR SB
44 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.27,41
45 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.27,93
46 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.27,95 PR SB
47 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 1.28,16 PR SB
48 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.30,44
49 MA Mingwei L? CHN CHN 1.30,68 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names