China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

1500m Women 23 October 2016

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LA2 CHN CHN 1.57,26
2 ZHANG Hong 张虹 LSA CHN CHN 1.57,52 SB
3 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 1.58,27 SB
4 TIAN Ruining 田芮宁 LN1 CHN CHN 1.59,59
5 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 2.00,59 PR SB
6 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.00,81
7 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 2.01,05
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 2.02,13
9 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 2.03,01 PR SB
10 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 2.03,03
11 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 2.03,06 PR SB
12 XU Moyuan LN4 CHN CHN 2.03,20
13 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.03,46
14 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.04,85 PR SB
15 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 2.05,45 PR SB
16 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.06,52
17 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 2.06,53 SB
18 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.07,23
19 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.07,36
20 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.08,10 SB
21 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 2.08,28
22 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 2.08,52 SB
23 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.09,26
24 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.09,27
25 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 2.09,35
26 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 2.09,73 SB
27 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.09,74 PR SB
28 GAO Yue 高月 LA2 CHN CHN 2.10,61
29 CHANG Chao LSA CHN CHN 2.11,29 SB
30 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.11,40 PR SB
31 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.11,46 PR SB
32 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 2.12,09
33 LAI Jiahui LA1 CHN CHN 2.12,23
34 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.12,95 PR SB
35 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 2.13,35 PR SB
36 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 2.15,18 PR SB
37 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 2.15,60
38 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 2.15,65 PR SB
39 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 2.15,93 PR SB
40 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 2.16,14 SB
41 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.16,87 SB
42 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 2.17,83 PR SB
43 LI Yuying LB1 CHN CHN 2.19,13 PR SB
44 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 2.20,13 PR SB
45 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 2.21,13 PR SB
46 MA Mingwei L? CHN CHN 2.24,45 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names