China - National Championships 2017

Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016

1000m Men 22 October 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 1.09,86 PR SB
2 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.09,89 PR SB
3 LI Yanzhe 李岩哲 MB2 CHN CHN 1.09,90
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 1.10,48
5 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 1.10,55
6 GAO Tingyu 高亭宇 MA2 CHN CHN 1.10,58 PR SB
7 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.10,68
8 CHEN Enxue 陈恩学 MN1 CHN CHN 1.10,75 PR SB
9 YANG Yang (2000) 杨阳 MB1 CHN CHN 1.10,85 PR SB
10 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 1.10,88 PR SB
11 YANG Fan (1996) 杨帆 MN1 CHN CHN 1.10,92
12 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.11,08
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MN2 CHN CHN 1.11,45 SB
14 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.11,59(5) PR SB
15 LI Xuefeng 李雪峰 MN3 CHN CHN 1.11,59(9)
16 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.11,64 PR SB
17 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 1.11,70
18 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.11,80 PR SB
19 WANG Chaoyu MSA CHN CHN 1.11,83 SB
20 LIU Peng 刘鹏 MN2 CHN CHN 1.11,85 PR SB
21 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 1.11,89
22 LIU Songbo MSA CHN CHN 1.11,93
23 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.11,97 PR SB
24 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 1.12,05 PR SB
25 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 1.12,16 PR SB
26 YANG Dongsheng 杨东生 MC2 CHN CHN 1.12,57
27 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.13,14
28 WANG Shuohan MN1 CHN CHN 1.13,19 SB
29 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,27(4) PR SB
30 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 1.13,27(8) PR SB
31 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 1.13,28 PR SB
32 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 1.13,39
33 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.13,49 PR SB
34 LYU Minghao 吕明昊 MC2 CHN CHN 1.13,57 PR SB
35 LIU Menglin 刘孟琳 MN3 CHN CHN 1.13,59
36 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 1.13,60
37 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.14,03 PR SB
38 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 1.14,11 PR SB
39 FAN Hui 范慧 MB2 CHN CHN 1.14,14 SB
40 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.14,15(7) PR SB
41 BAI Tiandi 白天迪 MA1 CHN CHN 1.14,15(8) PR SB
42 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 1.14,22
43 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN1 CHN CHN 1.14,34 SB
44 ZHANG Ming 张明 MB1 CHN CHN 1.14,39 PR SB
45 CHEN Shengnan 陈胜男 M? CHN CHN 1.14,40
46 YANG Guowei 杨国威 MB1 CHN CHN 1.14,49 PR SB
47 LI Boxi 李博熙 MA1 CHN CHN 1.14,56 PR SB
48 ZHAO Guowei MA2 CHN CHN 1.14,60(4)
48 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 1.14,60(4) PR SB
50 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 1.14,77 PR SB
51 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 1.14,82 PR SB
52 LYU Zixin 吕滋新 MN2 CHN CHN 1.14,88 PR SB
53 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 1.15,09 SB
54 CHI Wenguang 迟文广 MC2 CHN CHN 1.15,36 PR SB
55 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 1.15,51 PR SB
56 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 1.15,53 PR SB
57 YUAN Xiangzhi 袁祥治 MA1 CHN CHN 1.15,62 PR SB
58 GUAN Bohan 关博瀚 MC2 CHN CHN 1.15,70
59 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 1.15,90 PR SB
60 HU Zhiqiang (1992) MSA CHN CHN 1.16,23
61 LIU Jianan 刘嘉男 MN2 CHN CHN 1.16,33
62 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.16,50 SB
63 WANG Haoran (1998) MA1 CHN CHN 1.16,90
64 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.17,48
65 LUO Chenglong M? CHN CHN 1.17,55 PR SB
66 ZHANG Tianli 张天力 MB1 CHN CHN 1.17,83 PR SB
67 CHEN Zhiguan MB1 CHN CHN 1.18,09
68 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 1.18,28
69 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 1.18,53
70 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.18,54 PR SB
71 FAN Zhichao 范志超 MC2 CHN CHN 1.21,44
72 LI Bailin 李佰林 MSA CHN CHN 1.50,68
DQ DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN DQ
DQ DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN DQ
DQ SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names