China Cup 3

Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 25 November 2016

Rank Name Country Time
1 LI Huawei 李华伟 LA1 CHN CHN 1.20,54 TR
2 SHA Yuning 沙宇宁 LN3 CHN CHN 1.20,73
3 BAI Dan 白丹 LN1 CHN CHN 1.20,96
4 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 1.21,51
5 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 1.21,83
6 QIN Yangyang 秦阳阳 LN1 CHN CHN 1.22,05
7 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 1.22,37
8 AN Shanna 安杉娜 LSA CHN CHN 1.22,74
9 QU Yi 曲艺 LN4 CHN CHN 1.23,20
10 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 1.23,92
11 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 1.23,96
12 ZHANG Lina 张丽娜 LA2 CHN CHN 1.24,15
13 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 1.24,31
14 WANG Kaiying 王锴莹 LN3 CHN CHN 1.24,60
15 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 1.25,02
16 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 1.25,20
17 GUAN Hanyue 关涵月 LN2 CHN CHN 1.25,42
18 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.25,74
19 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 1.26,92
20 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.27,13
21 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 1.27,17 PR SB
22 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.27,24
23 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 1.27,26
24 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 1.27,33
25 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 1.27,61 PR SB
26 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 1.27,71
27 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 1.27,73
28 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 1.28,02
29 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.28,14
30 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 1.28,25
31 SONG Yue (2000) 宋月 LB2 CHN CHN 1.28,37
32 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 1.28,38
33 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 1.28,46
34 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 1.28,51
35 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 1.28,98
36 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 1.28,99
37 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 1.29,08
38 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.29,09 PR SB
39 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.29,17
40 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 1.29,22 SB
41 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 1.29,55 PR SB
42 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 1.29,75
43 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 1.29,84 PR SB
44 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.29,91 PR SB
45 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 1.29,95 PR SB
46 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.30,03
47 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.30,24 PR SB
48 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 1.30,33
49 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.30,34
50 QI Jinming LA1 CHN CHN 1.30,43
51 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 1.30,47 PR SB
52 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 1.30,75 PR SB
53 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 1.30,94
54 WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN 1.30,98 PR SB
55 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 1.31,08
56 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN1 CHN CHN 1.31,12
57 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.31,27
58 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.31,38
59 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 1.31,57
60 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 1.31,59
61 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 1.31,71
62 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.32,10
63 SU Rigu L? CHN CHN 1.32,39
64 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.32,64
65 ZHOU Fangbing L? CHN CHN 1.33,10 PR SB
66 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 1.33,71 PR SB
67 LI Yuying LB1 CHN CHN 1.34,16
68 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 1.34,67
69 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 1.34,89 PR SB
70 ZHENG Jianing L? CHN CHN 1.37,35 PR SB
71 LIU Hang LB1 CHN CHN 1.38,29 PR SB
DQ LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN DQ
DQ WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN DQ
DQ DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN DQ
DQ BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names