China Cup 3

Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women 26 November 2016

Rank Name Country Time
1 WU Shuangshuang 吴双双 LN2 CHN CHN 2.06,78 TR
2 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 2.07,38
3 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 2.07,76
4 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 2.09,74
5 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 2.10,34
6 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 2.10,68
7 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 2.11,08
8 HAN Miao 韩苗 LN2 CHN CHN 2.11,25
9 PEI Chong 裴冲 LN1 CHN CHN 2.11,48
10 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 2.11,91
11 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 2.12,54
12 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 2.12,57
13 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 2.12,69
14 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 2.12,80
15 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 2.12,85 PR SB
16 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 2.13,38
17 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 2.13,52
18 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 2.14,01
19 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 2.14,25 PR SB
20 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 2.14,99 SB
21 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 2.15,42
22 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 2.15,84 SB
23 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 2.15,86
24 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 2.16,31
25 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 2.16,53
26 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 2.17,34
27 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 2.17,43
28 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 2.18,50 PR SB
29 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 2.18,58
30 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 2.18,82 PR SB
31 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.19,38 PR SB
32 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 2.19,65
33 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.19,99
34 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 2.20,08
35 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 2.20,53
36 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.20,64
37 GENG Jiayang 耿嘉阳 LC2 CHN CHN 2.21,23
38 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 2.21,30 PR SB
39 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 2.21,48 PR SB
40 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 2.22,28
41 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 2.22,36 SB
42 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 2.23,34
43 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 2.23,58 SB
44 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.23,90
45 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 2.24,84
46 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 2.25,67 PR SB
47 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 2.41,80
DQ WANG Yan (2000) 王炎 LB2 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names