China Cup 3

Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016 Source: skating.sport.org.cn

1500m Men 27 November 2016

Rank Name Country Time
1 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN2 CHN CHN 1.53,27 TR
2 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MN3 CHN CHN 1.53,34
3 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 1.53,79
4 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 1.53,98
5 ZHANG Haiming MSA CHN CHN 1.54,09 SB
6 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN1 CHN CHN 1.54,20
7 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.54,47
8 ZHAO Yi (1) M? CHN CHN 1.54,67
9 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 1.54,74
10 WANG Qiang MSA CHN CHN 1.54,95
11 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 1.54,99
12 WANG Chen (2000) 王晨 MB1 CHN CHN 1.55,22
13 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 1.55,35
14 WANG Rui (1999) 王锐 MB2 CHN CHN 1.56,06
15 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MN3 CHN CHN 1.56,36
16 XUAN Bowen 宣博文 MN3 CHN CHN 1.56,40
17 GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 1.57,13
18 SUN Kai (1) M? CHN CHN 1.57,33
19 RONG Hao 荣浩 MC2 CHN CHN 1.57,73
20 GAO Pengfei 高鹏飞 MN3 CHN CHN 1.57,75
21 SHEN Hanyang 沈晗扬 MA1 CHN CHN 1.58,02(0) SB
22 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 1.58,02(1)
23 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 1.58,07
24 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 1.58,27 PR SB
25 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 1.58,46
26 FU Wenhao 付文昊 MB1 CHN CHN 1.58,66
27 YAO Yong 姚勇 MB1 CHN CHN 1.59,36
28 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 1.59,53
29 LIU An (1996) 刘安 MN1 CHN CHN 1.59,63(1)
30 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 1.59,63(9)
31 QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN 1.59,68
32 DONG Hao (1996) 董浩 MN1 CHN CHN 2.00,14
33 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 2.00,16 SB
34 FENG Haiping 冯海平 MN1 CHN CHN 2.00,21
35 XU Yutong 徐钰童 MN3 CHN CHN 2.00,43
36 DU Chenxu 杜晨旭 MB2 CHN CHN 2.00,48
37 WANG Zilong 王子龙 MC2 CHN CHN 2.00,73
38 JI Hongyu 纪虹宇 M? CHN CHN 2.01,11
39 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 2.01,22 PR SB
40 TAN Chang MA2 CHN CHN 2.01,52
41 LIU Yuchi 刘禹池 MB2 CHN CHN 2.01,88
42 YANG Hanzhi 杨汉志 MB1 CHN CHN 2.02,59
43 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 2.02,66
44 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB1 CHN CHN 2.02,74
45 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 2.03,03
46 TIAN Yu 田宇 MN4 CHN CHN 2.03,10
47 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 2.03,15
48 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 2.03,31 PR SB
49 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 2.03,98
50 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 2.04,31
51 WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MA2 CHN CHN 2.04,34
52 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 2.05,00
53 WANG Xiangan 王祥安 MB1 CHN CHN 2.06,68 PR SB
54 ZHANG Jinming MN4 CHN CHN 2.06,83
55 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 2.07,45 SB
56 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB1 CHN CHN 2.07,65
57 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 2.08,00 PR SB
58 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 2.10,49
DQ WANG Zhentian 王震天 MN1 CHN CHN DQ
DQ GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names