China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Women - Group B 23 December 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 40,80
2 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 41,35
3 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 41,41 PR SB
4 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 41,60
5 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 42,33 PR SB
6 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 43,16
7 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 43,23
8 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 43,24 PR SB
9 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 43,52
10 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,65 PR SB
11 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 43,67
12 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 43,71 PR SB
13 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 43,83 PR SB
14 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 43,85 PR SB
15 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 44,01 PR SB
16 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 44,07
17 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,34
18 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 44,38
19 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 44,49 PR SB
20 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 44,57
21 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 44,61
22 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 44,91
22 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 44,91
24 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 45,02 PR SB
25 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 45,10 SB
26 SONG Kexin LB1 CHN CHN 45,17 PR SB
27 LI Haonan 李浩男 LC2 CHN CHN 45,34 PR SB
28 FANG Yue 房悦 LB1 CHN CHN 45,60 PR SB
29 LI Siyu 李丝雨 LB1 CHN CHN 45,61 SB
30 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 45,63 PR SB
31 LI Yuying LB1 CHN CHN 45,98
32 LI Siqi 李思琦 LC2 CHN CHN 46,35 PR SB
33 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB1 CHN CHN 46,69 SB
34 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 46,74
35 WANG Han (2000) 王韩 LB1 CHN CHN 46,97 PR SB
36 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC2 CHN CHN 47,04 PR SB
37 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 47,46 PR SB
38 LIU Hang LB1 CHN CHN 47,79 PR SB
39 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 48,18 PR SB
40 TANG Bohan L? CHN CHN 49,28 PR SB
41 DAI Duoduo L? CHN CHN 50,13 PR SB
42 ZHANG Jing (2001) LB1 CHN CHN 50,66 PR SB
43 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC2 CHN CHN 50,92 PR SB
44 LIU Chenxin LC2 CHN CHN 52,52 PR SB
DQ LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names