China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group A 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MA2 CHN CHN 35,67
2 SUN Xuefeng 孙雪峰 MA2 CHN CHN 35,87
3 LI Haolun 李昊伦 MA1 CHN CHN 36,47
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 36,68
5 ZHOU Changsen 周昌森 MA1 CHN CHN 37,11
6 YUE Yuan 岳源 MA1 CHN CHN 37,19
7 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 37,27
8 JIN Shunri 金顺日 MA1 CHN CHN 37,37
9 SUN Zixun 孙子逊 MA1 CHN CHN 37,40
10 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 37,47
11 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MA2 CHN CHN 37,49(3) PR SB
12 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 37,49(5) PR SB
13 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 37,54
14 GAO Hongliang 高洪亮 MA1 CHN CHN 37,56
15 YANG Jie M? CHN CHN 37,60
16 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 37,65 SB
17 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 37,68
18 WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN 37,82
19 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 37,85
20 LIU Xueren MB2 CHN CHN 37,91
21 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 37,97
22 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,05
23 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 38,08
24 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 38,21
25 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 38,37 PR SB
26 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 38,47
27 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 38,49
28 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,52
29 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MB2 CHN CHN 38,56
30 QI Baipeng 齐柏彭 MA1 CHN CHN 38,61
31 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 38,69
32 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 38,71 SB
33 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 38,83 SB
34 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 38,85 PR SB
35 MA Liang MA1 CHN CHN 38,95
36 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 39,08(5) SB
37 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 39,08(9) SB
38 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 39,14 SB
39 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 39,22
40 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 39,25
41 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 39,32 PR SB
42 ZHANG Litian M? CHN CHN 39,36(9)
42 ZHANG Xianti MA2 CHN CHN 39,36(9)
44 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,38 PR SB
45 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 39,47
46 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 39,49
47 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 39,53
48 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 39,73
49 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 39,79 PR SB
50 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 39,81 PR SB
51 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 39,84 PR SB
52 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 39,87
53 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 39,99 PR SB
54 YU Shuo (1998) 于朔 MA2 CHN CHN 40,13
55 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC2 CHN CHN 40,15 PR SB
56 ZHANG Wei (1999) MB2 CHN CHN 40,18
57 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 40,34 PR SB
58 LUO Chenglong M? CHN CHN 40,42
59 LI Chenglong 李成龙 MA1 CHN CHN 40,43
60 WANG Chao 王超 MA1 CHN CHN 40,49
61 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 40,65
62 HU Junyu MA1 CHN CHN 40,67 PR SB
63 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 40,69 PR SB
64 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 40,77
65 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 40,78 PR SB
66 CHEN Peng MB2 CHN CHN 40,82 PR SB
67 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 40,83
68 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 40,88 PR SB
69 SUN Haobo M? CHN CHN 40,91 PR SB
70 LIN Yiming M? CHN CHN 41,46
71 DU Wenzhuo M? CHN CHN 41,59 PR SB
72 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 41,96
73 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 43,04 SB
74 ZHENG Liuyangyang MB2 CHN CHN 43,07 PR SB
75 ZHANG Jiawei MB2 CHN CHN 53,88 SB
DQ WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN DQ
WDR MA Changbin MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names