China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

5000m Men - Group A 25 December 2016

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MA2 CHN CHN 6.44,11
2 CUI Zhibo 崔智博 MA1 CHN CHN 6.53,85
3 REN Jiahui 任佳辉 MA1 CHN CHN 7.03,78
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MA2 CHN CHN 7.05,05 SB
5 XU Yanzhe 徐延哲 MA2 CHN CHN 7.06,42 PR SB
6 LI Qiaozhi 李乔治 MA1 CHN CHN 7.08,52
7 NING Zhongyan 宁忠岩 MB2 CHN CHN 7.11,62
8 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MA1 CHN CHN 7.12,89
9 MAO Tianze 毛天泽 MB2 CHN CHN 7.15,50 PR SB
10 LIU Qianhui 刘乾晖 MB2 CHN CHN 7.17,49 PR SB
11 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MA2 CHN CHN 7.17,96 PR SB
12 SUN Xin 孙鑫 MA2 CHN CHN 7.19,63
13 LU Zhenquan 路振权 MB2 CHN CHN 7.20,09
14 YANG Mengran 杨梦然 MA2 CHN CHN 7.20,67
15 SUI Xiaolong 隋晓龙 MB2 CHN CHN 7.22,28
16 SUI Tianyi 隋天衣 MA1 CHN CHN 7.22,60
17 YIN Shengyuan 尹圣元 MB2 CHN CHN 7.24,32 SB
18 HAN Xihao 韩锡昊 MB2 CHN CHN 7.24,92
19 GONG Tianhong 宫天鸿 MA1 CHN CHN 7.28,15 PR SB
20 Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MB2 CHN CHN 7.28,93 PR SB
21 HU Junyu MA1 CHN CHN 7.31,91 PR SB
22 HAO Weihang 郝卫航 MB2 CHN CHN 7.34,48 PR SB
23 WANG Senze 王森泽 MA2 CHN CHN 7.34,53 PR SB
24 LENG Jiaming 冷佳洺 MA1 CHN CHN 7.35,01 PR SB
25 LIU Shaoying 刘少英 MA2 CHN CHN 7.36,21 PR SB
26 ZHANG Zengyan 张增炎 M? CHN CHN 7.38,06 PR SB
27 ZHANG Jianmin 张建民 MA2 CHN CHN 7.39,40 PR SB
28 WANG Fanzhi 王凡志 MA1 CHN CHN 7.41,26 SB
29 PAN Hongshui 潘洪水 MA1 CHN CHN 7.41,65
30 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 7.43,29 PR SB
31 LUO Chenglong M? CHN CHN 7.44,94
32 ZHANG Kezhen MA2 CHN CHN 7.45,60 PR SB
33 YAO Peng 姚鹏 MA1 CHN CHN 7.46,69 PR SB
34 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 7.52,01 PR SB
35 GUO Song 郭松 MB2 CHN CHN 7.55,29
36 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 7.56,09 SB
37 TANG Yu 唐玉 MB2 CHN CHN 7.56,48 PR SB
38 WU Tong 吴桐 MB2 CHN CHN 7.57,75 PR SB
39 ZHANG Jiayun 张家运 MB2 CHN CHN 7.58,14(2) PR SB
40 YANG Bozhi 杨博智 MB2 CHN CHN 7.58,14(5)
41 JIAO Weidong 焦伟东 MA1 CHN CHN 7.58,53 PR SB
42 YIN Jiaqi 尹佳奇 MA2 CHN CHN 7.58,71 SB
43 SUN Haobo M? CHN CHN 8.00,38 PR SB
44 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 8.01,04 PR SB
45 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 8.04,49 PR SB
46 GAO Dongbin 高董斌 MB2 CHN CHN 8.05,65
47 LIN Yiming M? CHN CHN 8.07,08
48 GAO Shengzhi 高圣智 MA2 CHN CHN 8.08,20 PR SB
49 MA Changbin MB2 CHN CHN 8.09,17 PR SB
50 WANG Yizhou 王一州 MB2 CHN CHN 8.14,97 PR SB
51 ZHAO Jiawen M? CHN CHN 8.22,93 PR SB
52 DU Wenzhuo M? CHN CHN 8.57,12 PR SB
DQ WANG Xiang 王项 MA2 CHN CHN DQ
DQ QI Sikai 亓思凯 MA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names