China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women - Group B 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 GAN Weiping 甘卫平 LB1 CHN CHN 1.21,95 PR SB
2 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB1 CHN CHN 1.22,59
3 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 1.24,84 PR SB
4 HAI Tiange 海天鸽 LB1 CHN CHN 1.25,21
5 LIU Xinyue 刘馨悦 LB1 CHN CHN 1.26,01
6 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 1.26,37
7 FENG Qingqing 冯青青 LC2 CHN CHN 1.26,79
8 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 1.27,43 PR SB
9 JIA Xuan 贾璇 LB1 CHN CHN 1.27,51
10 BAI Jincang 白金仓 LB1 CHN CHN 1.27,80
11 LI Shanshan 李珊珊 LB1 CHN CHN 1.28,15
12 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.28,30 PR SB
13 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 1.28,35 PR SB
14 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB1 CHN CHN 1.28,52
15 JIANG Xia 姜霞 LC2 CHN CHN 1.29,13 PR SB
16 BAO Sihan 宝斯晗 LC2 CHN CHN 1.29,23 PR SB
17 CHENG Li 成丽 LB1 CHN CHN 1.29,62 PR SB
18 MA Haiqian 马海倩 LB1 CHN CHN 1.29,71
19 LYU Rui 吕瑞 LB1 CHN CHN 1.29,86 PR SB
20 FENG Jingyang 冯敬扬 LB1 CHN CHN 1.29,94 PR SB
21 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LC2 CHN CHN 1.30,22 PR SB
22 SU Xinyu 苏欣雨 LB1 CHN CHN 1.30,69
23 HE Liuqing 何柳青 LC2 CHN CHN 1.31,14
24 ZHANG Yufei LB1 CHN CHN 1.31,39
25 ZHANG Kailun LC2 CHN CHN 1.32,20
26 LI Siyu 李丝雨 LB1 CHN CHN 1.32,47 PR SB
27 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.32,78
28 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.33,01
29 SONG Kexin LB1 CHN CHN 1.33,07 PR SB
30 LI Yuying LB1 CHN CHN 1.33,17
31 FANG Yue 房悦 LB1 CHN CHN 1.33,22 SB
32 WANG Han (2000) 王韩 LB1 CHN CHN 1.33,24 PR SB
33 LI Siqi 李思琦 LC2 CHN CHN 1.33,29 PR SB
34 WANG Yingzhuo L? CHN CHN 1.33,69 PR SB
35 LU Chang (2000) 鲁畅 LB1 CHN CHN 1.34,28
36 LI Haonan 李浩男 LC2 CHN CHN 1.34,82 PR SB
37 LIU Hang LB1 CHN CHN 1.36,73 PR SB
38 LIU Kexin (2001) 刘可心 LC2 CHN CHN 1.37,08 PR SB
39 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.38,01 PR SB
40 TANG Bohan L? CHN CHN 1.40,23 PR SB
41 LIU Shuo (2002) 刘硕 LC2 CHN CHN 1.40,37 PR SB
42 DAI Duoduo L? CHN CHN 1.43,20 PR SB
43 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB1 CHN CHN 1.53,04 SB
44 ZHANG Jing (2001) LB1 CHN CHN 1.55,64 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names