China - Junior Championships 2017

Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016 Source: skating.sport.org.cn

500m Women - Group A 24 December 2016

Rank Name Country Time
1 YANG Sining 杨思凝 LB2 CHN CHN 39,79
2 SUN Nan 孙楠 LA1 CHN CHN 40,00
3 ZHANG Lu (2000) 张露 LB2 CHN CHN 40,80
4 LYU Bing 吕冰 LB2 CHN CHN 40,82
5 XI Dongxue 奚冬雪 LA1 CHN CHN 41,26
6 WANG Biying 王碧莹 LB2 CHN CHN 41,27 PR SB
7 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LB2 CHN CHN 41,31
8 LI Shuang (1997) 李爽 LA2 CHN CHN 41,32
9 YANG Jie 杨杰 LA1 CHN CHN 41,33
10 LI Chenyu 李晨宇 LA2 CHN CHN 41,43
11 WANG Jian LA2 CHN CHN 41,48 PR SB
12 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 41,52
13 YANG Jia 杨佳 LA1 CHN CHN 41,76
14 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 41,97
15 JIN Lilan 金丽兰 LA2 CHN CHN 42,06
16 CHANG Youdan 常又丹 LA1 CHN CHN 42,10
17 ZHAO Shuang 赵双 LB2 CHN CHN 42,14
18 ZHANG Yue (1999) 张悦 LB2 CHN CHN 42,18
19 WANG Guanyue 王冠玥 LB2 CHN CHN 42,26(0)
20 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LB2 CHN CHN 42,26(1) PR SB
21 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,44(5)
22 WANG Wenjia 王文佳 LA1 CHN CHN 42,44(6)
23 LIU Mengmeng 刘萌萌 LB2 CHN CHN 42,45 PR SB
24 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 42,57
25 LI Xiang (2000) 李想 LB2 CHN CHN 42,64 PR SB
26 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 42,70
27 YANG Baoqian 杨宝倩 LB2 CHN CHN 42,83 PR SB
28 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 43,06
29 WANG Lulin 王璐琳 LB2 CHN CHN 43,15
30 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,19 PR SB
31 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 43,34 PR SB
32 WANG Jiaxin LB2 CHN CHN 43,42
33 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 43,44 PR SB
34 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 43,46
35 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 43,47 PR SB
36 ZHOU Yuting 周宇婷 LB2 CHN CHN 43,50
37 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 43,52
38 REN Jia 任佳 LA2 CHN CHN 43,65 PR SB
39 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 43,77
40 QI Jinming LA1 CHN CHN 43,84
41 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 43,95
42 MA Wenjing 马文静 LA1 CHN CHN 43,96(2) SB
43 DING Ke 丁可 LA2 CHN CHN 43,96(8) PR SB
44 YIN Siqi 尹思琪 LA1 CHN CHN 44,06
45 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,16
46 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 44,25 PR SB
47 YUAN Chaonan 袁超楠 LB2 CHN CHN 44,42 PR SB
48 WANG Leyao 王乐遥 LA1 CHN CHN 44,44
49 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 44,53 SB
50 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA1 CHN CHN 44,70 PR SB
51 LI Hongjie LA1 CHN CHN 44,80 PR SB
52 HAO Yue 郝月 LB2 CHN CHN 45,03 PR SB
53 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA1 CHN CHN 45,13 PR SB
54 WANG Yan (1999) LB2 CHN CHN 45,19 PR SB
55 SU Rigu L? CHN CHN 45,29 PR SB
56 WEI Yurong LA2 CHN CHN 45,98 SB
57 LI Dongyue 李东玥 LB2 CHN CHN 46,04 PR SB
58 TAN Yawen LB2 CHN CHN 46,05 PR SB
59 LU Jing LB2 CHN CHN 46,48 PR SB
60 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA1 CHN CHN 47,01

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names