China - Allround Championships 2017

Harbin (CHN) 19 - 20 January 2017 Source: skating.sport.org.cn

5000m Ladies 20 January 2017

Rank Name Country Time
1 GUO Dan 郭丹 LSA CHN CHN 7.39,82
2 LI Dan (1994) 李丹 LN4 CHN CHN 7.45,07 PR SB
3 CENG Weiwei LN3 CHN CHN 7.46,50
4 WANG Jian LA2 CHN CHN 7.48,93 PR SB
5 WU Dan 吴丹 LN4 CHN CHN 7.56,91
6 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 8.02,17 SB
7 MA Yan (2001) 马艳 LC2 CHN CHN 8.02,72
8 MA Yuhan 马语含 LC2 CHN CHN 8.05,80
9 LI Leming 李乐铭 LB1 CHN CHN 8.10,24
10 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN1 CHN CHN 8.14,15 PR SB
11 LI Bingbing 李冰冰 LB2 CHN CHN 8.14,47 SB
12 BEN Jing 贲晶 LB2 CHN CHN 8.16,86 PR SB
13 CHEN Chen 陈辰 LB1 CHN CHN 8.17,59
14 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA1 CHN CHN 8.18,87
15 WANG Xintong 王昕童 LA2 CHN CHN 8.19,67
16 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 8.20,10
17 ZHAO Yining 赵一宁 LA1 CHN CHN 8.24,72
18 LIU Jingwen 刘静文 LA2 CHN CHN 8.26,07
19 SONG Xiangyi 宋香仪 LA2 CHN CHN 8.27,67
20 LI Meiqi 李美其 LB2 CHN CHN 8.30,63 PR SB
21 WU Yueting 武越婷 LB2 CHN CHN 8.32,82
22 LI Ziyang 李子洋 LA2 CHN CHN 8.33,87
23 SUN Yingyuan 孙英媛 LA1 CHN CHN 8.39,57
24 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LB2 CHN CHN 8.42,93

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names