China - Youth Championships 2017

Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017 Source: skating.sport.org.cn

1000m Ladies - Group A 26 February 2017

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC1 CHN CHN 1.25,55 PR SB
2 YIN Haoze (1) L? CHN CHN 1.26,44 PR SB
3 GAO Chenxi LYA CHN CHN 1.26,70
4 LIU Mingxu 刘明序 LC1 CHN CHN 1.27,23 PR SB
5 JING Jie 静洁 LC1 CHN CHN 1.27,88 PR SB
6 LIU Yang (2002) 刘洋 LC1 CHN CHN 1.28,53 PR SB
7 WANG Jingyi 王晶漪 LC1 CHN CHN 1.28,81 PR SB
8 YU Feihang L? CHN CHN 1.30,01 PR SB
9 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 1.30,33 PR SB
10 LU Chang (2002) 陆畅 LC1 CHN CHN 1.30,80 PR SB
11 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.32,20 PR SB
12 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 1.32,22 PR SB
13 WANG Zhixian 王智贤 LC1 CHN CHN 1.32,38 PR SB
14 GU Wu 谷午 LC1 CHN CHN 1.33,32 PR SB
15 LYU Jia L? CHN CHN 1.33,65 PR SB
16 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.33,75 PR SB
17 TANG Yulin LYA CHN CHN 1.33,84
18 WANG Xinyu 王鑫宇 LC1 CHN CHN 1.34,39 PR SB
19 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 1.34,55 PR SB
20 LI Jia 李佳 L? CHN CHN 1.35,31 PR SB
21 WANG Dantong 王丹彤 LYA CHN CHN 1.35,59 PR SB
22 WANG Baoyi LC1 CHN CHN 1.35,94
23 ZHOU Danyang L? CHN CHN 1.36,21 PR SB
24 QIN Feifei L? CHN CHN 1.36,23 PR SB
25 CUI Xiuxian 崔秀显 LC1 CHN CHN 1.37,08 PR SB
26 LI Yuxi L? CHN CHN 1.37,19 PR SB
27 SHAO Qi 邵琪 LYA CHN CHN 1.37,70 PR SB
28 GUAN Shiqi L? CHN CHN 1.37,85 PR SB
29 ZOU Juping L? CHN CHN 1.38,10 PR SB
30 LI Jiaxuan L? CHN CHN 1.38,77 PR SB
31 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 1.38,89 PR SB
32 ZHANG Ye 张也 LC1 CHN CHN 1.38,93 PR SB
33 WANG Linlin 王琳琳 LC1 CHN CHN 1.39,03 PR SB
34 MU Yingying L? CHN CHN 1.39,18 PR SB
35 LI Ying (2) L? CHN CHN 1.39,90 PR SB
36 CHEN Shuo LC1 CHN CHN 1.40,16 PR SB
37 ZHU Qi L? CHN CHN 1.40,18 PR SB
38 LI Sa L? CHN CHN 1.40,28 PR SB
39 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 1.40,57 PR SB
40 MENG Jia L? CHN CHN 1.40,72 PR SB
41 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.40,87 PR SB
42 ZHANG Xinyue LYB CHN CHN 1.41,27 PR SB
43 WANG Xinru L? CHN CHN 1.41,48 PR SB
44 ZHANG Yuxi L? CHN CHN 1.41,58 PR SB
45 LIU Meijia L? CHN CHN 1.41,96 PR SB
46 WANG Yuxin L? CHN CHN 1.44,59 PR SB
47 QING Siyu L? CHN CHN 1.45,20 PR SB
48 HUANG Dongyue 黄冬月 LYA CHN CHN 1.45,35 PR SB
49 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 1.46,43 PR SB
50 KONG Weiyu L? CHN CHN 1.48,71 PR SB
51 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.51,56 PR SB
52 MU Xuehua L? CHN CHN 1.57,31 SB
DQ CHEN Yue L? CHN CHN DQ
DQ GAO Yu (1) L? CHN CHN DQ
WDR ZHENG Zhuxuan LYA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names