Jilin Province Junior Championships

Changchun (CHN) 26 - 27 March 2016 Source: www.sskating.com

500m Men 26 March 2016

Rank Name Country Time
1 ZHANG Junzhi 张钧智 MB2 CHN CHN 37,29 SB
2 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 37,38
3 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 37,79 PR SB
4 WANG Weicheng MYC CHN CHN 38,11 SB
5 RONG Hao 荣浩 MC1 CHN CHN 38,27(8) SB
6 YUE Yuan 岳源 MB2 CHN CHN 38,27(9)
7 QI Baipeng 齐柏彭 MB2 CHN CHN 38,38
8 ZHANG Yu (5) M? CHN CHN 38,62 PR SB
9 FEI Jinglong 费景隆 MYB CHN CHN 39,10 PR SB
10 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 39,22 SB
11 YU Duohui 于多慧 MC1 CHN CHN 39,23 PR SB
12 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 39,42 PR SB
13 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MB2 CHN CHN 39,45 PR SB
14 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC1 CHN CHN 39,65 SB
15 CHENG Peng 程鹏 MC2 CHN CHN 39,69 SB
16 LENG Jiaming 冷佳洺 MB2 CHN CHN 39,74 SB
17 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 39,77 SB
18 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 40,09
19 MA Bin (2002) 马彬 MYA CHN CHN 40,48 SB
20 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 40,56 SB
21 LIU Pengyu 刘鹏禹 MC2 CHN CHN 40,66 SB
22 LIU Zihao (1) M? CHN CHN 40,95 SB
23 ZHANG Hangrui 张航瑞 MC1 CHN CHN 41,08 SB
24 GONG Tianhong 宫天鸿 MB2 CHN CHN 41,57(1) SB
25 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 41,57(2) PR SB
26 SUN Haobo M? CHN CHN 41,71 SB
27 ZHAO Mingyue 赵明月 MYA CHN CHN 41,73 SB
28 SUN Nan M? CHN CHN 42,13 SB
29 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 42,34 SB
30 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 42,48 SB
31 GAO Dongbin 高董斌 MB1 CHN CHN 42,50 SB
32 QUAN Tianlong M? CHN CHN 42,62 SB
33 DUAN Quanzheng 段权政 MC2 CHN CHN 42,71 PR SB
34 GU Aofeng 谷傲峰 MC2 CHN CHN 42,94 SB
35 TAN Bowen 谭博文 MC1 CHN CHN 42,99 SB
36 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 43,05 SB
37 LIU Shuangfeng 刘双峰 MC2 CHN CHN 43,48 SB
38 QI Zenglu 齐增路 MC1 CHN CHN 43,50 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names