Jilin Province Junior Championships

Changchun (CHN)26 - 27 March 2016 Source: www.sskating.com

1000m Men 27 March 2016

Rank Name Country Time
1 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 1.15,47 SB
2 MAO Tianze 毛天泽 MB1 CHN CHN 1.15,55 SB
3 ZHANG Junzhi MB2 CHN CHN 1.16,23 SB
4 LI Haolun 李昊伦 MB2 CHN CHN 1.16,49 SB
5 FEI Jinglong M? CHN CHN 1.16,94 PR SB
6 WANG Weicheng M? CHN CHN 1.17,33 SB
7 YUE Yuan 岳源 M? CHN CHN 1.17,47
8 ZHANG Yu (5) M? CHN CHN 1.18,56 PR SB
9 LENG Jiaming 冷佳洺 M? CHN CHN 1.18,63 SB
10 CHENG Peng 程鹏 M? CHN CHN 1.18,72 SB
11 GUAN Jiaxin 管嘉馨 M? CHN CHN 1.18,92
12 YU Duohui 于多慧 M? CHN CHN 1.19,53
13 LI Jin 李津 MB2 CHN CHN 1.20,37 PR SB
14 XU Ruiyang 徐瑞阳 MC1 CHN CHN 1.20,72 PR SB
15 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 1.20,90 SB
16 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.21,57 SB
17 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 1.21,59 SB
18 GONG Tianhong 宫天鸿 MB2 CHN CHN 1.21,83 SB
19 LI Zongyuan MB1 CHN CHN 1.21,94
20 LIU Pengyu 刘鹏禹 M? CHN CHN 1.21,98 SB
21 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 1.22,28 SB
22 SUN Haobo M? CHN CHN 1.23,08 SB
22 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 1.23,08 PR SB
24 WANG Song 王淞 MC2 CHN CHN 1.23,47 SB
25 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 1.23,82 SB
26 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.24,28 SB
27 LIU Zihao M? CHN CHN 1.24,37 SB
28 ZHAO Mingyue 赵明月 M? CHN CHN 1.24,67 SB
29 GAO Dongbin 高董斌 M? CHN CHN 1.24,82 SB
30 XU Shuai M? CHN CHN 1.24,96 SB
31 QI Zenglu M? CHN CHN 1.25,76 PR SB
32 GU Aofeng 谷傲峰 M? CHN CHN 1.25,96 SB
33 HOU Yanli M? CHN CHN 1.26,85 SB
34 MA Changbin MB1 CHN CHN 1.26,91 SB
35 DUAN Quanzheng 段权政 M? CHN CHN 1.26,91(6) PR SB
36 LIU Shuangfeng 刘双峰 M? CHN CHN 1.27,16 SB
37 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 1.27,32 SB
38 QUAN Tianlong M? CHN CHN 1.27,47 SB
39 YU Yang (1999) MB2 CHN CHN 1.28,31 SB
40 SUN Nan M? CHN CHN 1.28,86 SB
41 WANG Shuai (2001) MC2 CHN CHN 1.29,06 SB
42 ZHANG Zhongshun MB1 CHN CHN 1.29,23 SB
43 ZHANG Chao 张超 M? CHN CHN 1.30,07 SB
44 ZHAO Feihe M? CHN CHN 1.30,35 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names