Inner Mongolia Autonomous Region Youth Championships

Changchun (CHN) 29 - 30 March 2016 Source: www.sskating.com

1000m Men 30 March 2016

Rank Name Country Time
1 SUN Hao 孙浩 M? CHN CHN 1.18,90 SB
2 SUN Jiaxin (1) M? CHN CHN 1.21,34 SB
3 ZHANG Litian M? CHN CHN 1.21,43 SB
4 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MC1 CHN CHN 1.26,18 SB
5 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 1.29,52 SB
6 LIU Xiangpeng M? CHN CHN 1.29,63 PR SB
7 DU Wenzhuo M? CHN CHN 1.31,41 SB
8 LAN Bo M? CHN CHN 1.32,40 PR SB
9 WANG Wenxin M? CHN CHN 1.33,11 PR SB
10 PEI Guodong 裴国栋 MC1 CHN CHN 1.33,53 PR SB
11 XIE bin M? CHN CHN 1.33,54 PR SB
12 WU Haipeng M? CHN CHN 1.35,60 PR SB
13 WANG Haodong M? CHN CHN 1.35,83 PR SB
14 HANG Gai M? CHN CHN 1.36,02 PR SB
15 LI Xiang (2) M? CHN CHN 1.36,10 PR SB
16 YIN Haozhe M? CHN CHN 1.38,71 PR SB
17 WANG Xuqi 王绪琦 MYA CHN CHN 1.40,26 SB
18 ZHANG Zibo M? CHN CHN 1.41,35 PR SB
19 ZHAO Yuzhe M? CHN CHN 1.41,69 PR SB
20 WANG Ziyao M? CHN CHN 1.42,34 PR SB
21 LIU Lei M? CHN CHN 1.42,88 SB
22 WANG Xin (2) M? CHN CHN 1.45,32 SB
23 LI Minghao (2) M? CHN CHN 1.45,96 PR SB
24 ZHANG Jian (2) M? CHN CHN 1.46,91
25 WANG Xu (2) M? CHN CHN 1.47,23 SB
26 WANG Hongyu M? CHN CHN 1.48,23 SB
27 LI Yan (2) M? CHN CHN 1.48,54 PR SB
28 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.48,56 SB
29 NIE Duocheng M? CHN CHN 1.49,83 PR SB
30 HAN Xu M? CHN CHN 1.51,00 PR SB
31 JIANG Xiangguo M? CHN CHN 1.51,77 PR SB
32 ZOU Liang M? CHN CHN 1.52,90 PR SB
33 WANG Linsong M? CHN CHN 1.55,28 PR SB
34 HUO Yingjie M? CHN CHN 1.55,30 PR SB
35 LIU Yining M? CHN CHN 1.56,99 PR SB
36 YU Bo M? CHN CHN 1.58,54 SB
37 GONG Jianfeng M? CHN CHN 1.58,66 PR SB
38 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 1.58,91 SB
39 GUO Changning M? CHN CHN 1.59,38 PR SB
40 BAI Yin M? CHN CHN 2.00,39 PR SB
41 YANG Zhibo M? CHN CHN 2.00,51 PR SB
42 CHI Xiangyu M? CHN CHN 2.00,52 PR SB
43 LIU Jiashen M? CHN CHN 2.03,04 PR SB
44 DU Dawei M? CHN CHN 2.05,03 PR SB
45 SU Yue M? CHN CHN 2.05,35 PR SB
46 ZHANG Han (2) M? CHN CHN 2.07,19 PR SB
47 SUN Wenchen M? CHN CHN 2.08,63 PR SB
48 QI Zhongyu M? CHN CHN 2.08,70 PR SB
49 LIN Jingxiang M? CHN CHN 2.14,63 PR SB
50 CUI Zhe M? CHN CHN 2.15,75 PR SB
51 WEI Tianming M? CHN CHN 2.15,98 PR SB
52 ZHENG Haotian M? CHN CHN 2.16,58 PR SB
53 YANG Haizheng M? CHN CHN 2.16,87 PR SB
54 DENG Tianze M? CHN CHN 2.31,72 PR SB
DQ MA Yan (2) M? CHN CHN DQ
DQ SONG Guixu M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names