China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Women 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 40,01
2 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,51 SB
3 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 40,53 PR SB
4 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,61
5 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,78
6 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 40,89
7 WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 40,97
8 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 41,04 SB
9 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 41,11
10 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 41,22
11 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 41,31
12 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,43 SB
13 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 41,44
14 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 41,55
15 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 41,56
16 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 41,57
17 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 41,72
18 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 41,74
19 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 41,76
20 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 41,79(0)
21 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 41,79(6)
22 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 41,85
23 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 41,94
24 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 42,00
25 LIU Mingxu 刘明序 LC2 CHN CHN 42,05
26 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 42,08
27 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 42,12
28 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,13
29 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 42,15 SB
30 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 42,18
31 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 42,21(2)
31 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 42,21(2)
33 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 42,25
34 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,35
35 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 42,38(2)
36 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,38(8)
37 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 42,44
38 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 42,47
39 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 42,49
40 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 42,52
41 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 42,53
42 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 42,58
43 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 42,64
44 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 42,69
45 LI Yunyuan 李韫媛 LN3 CHN CHN 42,89(1) SB
46 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 42,89(5)
47 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 42,94
48 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 43,00
49 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 43,07
50 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 43,12 SB
51 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB1 CHN CHN 43,20
52 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,22
53 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 43,22(6)
54 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 43,22(9)
55 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,27
56 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,34
57 JIN Lilan 金丽兰 LN1 CHN CHN 43,39
58 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 43,43
59 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA2 CHN CHN 43,56(4)
60 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 43,56(8)
61 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 43,57
62 YANG Baoqian 杨宝倩 LA1 CHN CHN 43,69
63 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,74
64 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,83
65 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 43,84
66 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,85
67 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 43,90
68 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 43,96
69 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 43,98
70 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 44,01
71 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 44,07
72 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN2 CHN CHN 44,20
73 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 44,21
74 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 44,23
75 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,26
76 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 44,30
77 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 44,51
78 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 44,53
79 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,62
80 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 44,75
81 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,79(3)
82 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 44,79(4)
83 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 44,84
84 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,90
WDR LIU Xinyue 刘馨悦 LB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names