China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

1000m Women 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.21,97
2 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 1.22,49 SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.22,59
4 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 1.22,97
5 WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 1.23,36
6 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 1.23,47
7 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.23,67
8 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 1.23,79
9 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.23,84
9 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 1.23,84
11 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 1.24,06
12 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 1.24,08
13 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 1.24,14
14 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 1.24,67 SB
15 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.24,84
16 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 1.24,88
17 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 1.25,21
18 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 1.25,23
19 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 1.25,24
20 LI Sishan 李思杉 LN2 CHN CHN 1.25,28
21 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.25,43
22 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 1.25,46
23 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 1.25,59
24 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 1.25,75
25 JIN Lilan 金丽兰 LN1 CHN CHN 1.25,79
26 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 1.26,17
27 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 1.26,53
28 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 1.26,54
29 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 1.26,78
30 LIU Mingxu 刘明序 LC2 CHN CHN 1.26,79(3)
31 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 1.26,79(5)
32 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 1.26,98
33 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 1.27,01(4)
33 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 1.27,01(4)
35 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.27,05
36 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 1.27,11
37 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 1.27,23
38 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 1.27,37
39 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.27,52
40 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 1.27,58
41 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 1.27,65 SB
42 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 1.27,73
43 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 1.27,82 PR SB
44 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.27,88
45 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 1.28,16
46 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 1.28,17
47 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 1.28,33
48 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 1.28,47
49 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 1.28,66
50 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 1.28,68
51 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LA2 CHN CHN 1.28,73 PR SB
52 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 1.28,83 PR SB
53 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 1.28,96
54 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.29,01
55 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.29,04
56 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 1.29,05
57 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 1.29,12
58 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 1.29,17
59 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 1.29,29
60 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 1.29,40
61 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 1.29,56
62 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 1.29,62
63 YANG Baoqian 杨宝倩 LA1 CHN CHN 1.29,65
64 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 1.29,89
65 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.30,13
66 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 1.30,23
67 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC1 CHN CHN 1.30,28
68 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA2 CHN CHN 1.30,31 SB
69 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 1.30,41
70 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 1.30,44
71 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.31,04
72 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 1.31,62
73 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.32,35
74 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.32,37
75 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.32,51
76 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 1.32,56
77 YIN Kaiwen 殷楷雯 L? CHN CHN 1.33,03
78 CHEN Siyu 陈思羽 LN1 CHN CHN 1.33,09
79 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 1.33,35
80 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.33,58
81 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 1.33,95
82 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 1.34,30
83 LI Siyu 李丝雨 LB2 CHN CHN 1.35,60
84 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA2 CHN CHN 1.35,98

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names