China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

3000m Women 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.31,16
2 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA2 CHN CHN 4.33,31
3 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 4.33,75 PR SB
4 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 4.34,63 PR SB
5 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 4.36,96 PR SB
6 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 4.38,27 SB
7 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 4.39,11
8 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 4.39,60
9 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 4.40,19
10 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 4.40,68
11 MA Wenjing 马文静 LA2 CHN CHN 4.41,09 SB
12 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 4.41,38
13 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.41,41
14 SUN Yingyuan 孙英媛 LA2 CHN CHN 4.41,74
15 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 4.42,32 PR SB
16 GAO Yue 高月 LN1 CHN CHN 4.42,68
17 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 4.42,79 PR SB
18 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 4.43,33
19 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.43,37 PR SB
20 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 4.43,79 PR SB
21 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 4.43,87
22 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 4.44,29
23 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 4.45,04 PR SB
24 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 4.45,17
25 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 4.45,21
26 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA2 CHN CHN 4.45,44 PR SB
27 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 4.45,85 SB
28 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 4.46,14
29 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 4.46,81
30 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.47,65
31 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 4.47,70
32 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.47,91
33 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 4.49,91
34 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 4.50,05
35 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 4.52,10
36 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 4.54,36
37 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 4.55,11
38 SONG Xiangyi 宋香仪 LN1 CHN CHN 4.57,92
39 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 4.58,39
40 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.58,71
41 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 5.00,31

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names