China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

1500m Women 19 November 2017

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 2.08,52
2 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LA2 CHN CHN 2.10,21
3 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 2.10,38 PR SB
4 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 2.10,43
5 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.10,49
6 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 2.10,61
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.10,81
8 REN Jia 任佳 LN1 CHN CHN 2.11,31
9 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 2.11,41
10 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 2.11,60
11 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 2.11,89
12 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 2.12,16
13 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 2.12,27
14 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 2.12,71
15 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 2.12,72
16 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 2.12,81
17 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.13,02
18 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 2.13,17 PR SB
19 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.13,41
20 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 2.13,42
21 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 2.13,53
22 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.13,70
23 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 2.13,71
24 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.13,90
25 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 2.13,96 SB
26 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 2.14,14
27 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN2 CHN CHN 2.14,17 SB
28 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 2.14,33
29 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 2.14,65
30 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 2.14,96
31 SUN Yingyuan 孙英媛 LA2 CHN CHN 2.15,04
32 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 2.15,12 PR SB
33 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 2.15,47
34 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.15,74
35 JIN Lilan 金丽兰 LN1 CHN CHN 2.15,82
36 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 2.15,88
37 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 2.16,06
38 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 2.16,19
39 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 2.16,34
40 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 2.16,56
41 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 2.17,21
42 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 2.17,24
43 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA2 CHN CHN 2.17,30 SB
44 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 2.17,54
45 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 2.17,68
46 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.17,70
47 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 2.17,77
48 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.18,05
49 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 2.18,42
50 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 2.18,48
51 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 2.18,59
52 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 2.19,16
53 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 2.19,61(4)
54 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 2.19,61(8)
55 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 2.20,96
56 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 2.21,22
57 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 2.22,54
58 SONG Xiangyi 宋香仪 LN1 CHN CHN 2.25,80
59 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 2.25,97
60 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 2.26,26 SB
61 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 2.26,97 SB
62 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 2.50,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names