China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m (2) Men 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 MU Zhongsheng 牟钟声 MSA CHN CHN 36,25
2 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 36,30
3 XU Yutong 徐钰童 MN4 CHN CHN 36,57
4 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,58
5 SUN Xuefeng 孙雪峰 MN1 CHN CHN 36,75
6 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 36,76
7 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,89
8 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 37,04
9 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,06
10 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 37,29
11 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 37,41
12 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 37,43
13 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 37,50
14 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 37,55
15 YU Jiyang 于继洋 MSA CHN CHN 37,56
16 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 37,57
17 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 37,60
18 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 37,63 SB
19 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 37,64
20 GUAN Bohan 关博瀚 MB1 CHN CHN 37,68 SB
21 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 37,69
22 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 37,70
23 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 37,72
24 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 37,73
25 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 37,75 PR SB
26 GAO Hongliang 高洪亮 MA2 CHN CHN 37,77
27 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 37,81(4)
28 WANG Zhaoxun 王兆勋 MB1 CHN CHN 37,81(5)
29 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 37,85
30 PAN Hongshui 潘洪水 MA2 CHN CHN 37,87
31 LIU Peng 刘鹏 MN3 CHN CHN 37,94
32 ZHENG Tianlong 郑添隆 MN2 CHN CHN 37,96(4)
33 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 37,96(8)
34 SUN Hongliang 孙宏亮 M? CHN CHN 38,01(2)
35 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 38,01(4)
36 YANG Mengran 杨梦然 MN1 CHN CHN 38,02 SB
37 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN2 CHN CHN 38,03
38 DU Chenxu 杜晨旭 MA1 CHN CHN 38,05(4)
39 WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 38,05(7)
40 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 38,07
41 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN1 CHN CHN 38,11(3)
42 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 38,11(9)
43 JIN Shunri 金顺日 MA2 CHN CHN 38,14
44 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 38,17
45 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA1 CHN CHN 38,20
46 LYU Zixin 吕滋新 MN3 CHN CHN 38,27
47 ZHAO Hanxiao 赵含笑 MN3 CHN CHN 38,31
48 XU Haoyang (1997) 徐皓洋 MN2 CHN CHN 38,33
49 QI Baipeng 齐柏彭 MA2 CHN CHN 38,34
50 BAI Tiandi 白天迪 MA2 CHN CHN 38,40
51 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 38,41(1)
52 LI Boxi 李博熙 MA2 CHN CHN 38,41(5)
53 YAN Naihan 闫乃晗 MA2 CHN CHN 38,45
54 WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 38,46
55 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 38,47
56 WANG Long 王龙 M? CHN CHN 38,59
57 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 38,64
58 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN1 CHN CHN 38,67
59 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 38,69
60 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 38,78
61 ZHU Chenxi 朱晨曦 M? CHN CHN 38,85
62 WANG Zhentian 王震天 MN2 CHN CHN 38,89
63 DONG Hao (1996) 董浩 MN2 CHN CHN 38,92
64 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 38,95 PR SB
65 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 38,96
66 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB1 CHN CHN 38,98
67 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 39,01
68 YU Yunchao 于云超 MSA CHN CHN 39,03
69 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 39,06
70 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 39,07
71 LIU Jianan 刘嘉男 MN3 CHN CHN 39,10
72 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA1 CHN CHN 39,14
73 LENG Jiaming 冷佳洺 MA2 CHN CHN 39,16(1)
74 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 39,16(2)
75 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 39,17
76 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,22
77 LIU Yuchi 刘禹池 MA1 CHN CHN 39,23(6)
78 YU Mingfeng 于明枫 M? CHN CHN 39,23(8)
79 WANG Yuxuan (1) 王宇轩 M? CHN CHN 39,26
80 WANG Fanzhi 王凡志 MA2 CHN CHN 39,30(2)
81 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 39,30(5)
82 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 39,33
83 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 39,34
84 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 39,35
85 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 39,37
86 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 39,47
87 CUI Yanbo 崔言博 M? CHN CHN 39,53
88 GUO Song 郭松 MA1 CHN CHN 39,57 SB
89 LIU Qiang 刘强 M? CHN CHN 39,69
90 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,85
91 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 39,92
92 YU Shuo (1998) 于朔 MN1 CHN CHN 39,96
93 SUN Ming 孙铭 M? CHN CHN 40,28
94 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB1 CHN CHN 40,48 SB
95 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 40,49
96 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 40,51
97 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 40,82
98 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 41,84
WDR FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names