Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

1000m Ladies - Group C 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 1.27,81 PR SB
2 LI Hongfei L? CHN CHN 1.27,94 PR SB
3 JIN Xiuzhen 金秀真 L? CHN CHN 1.28,95 PR SB
4 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 1.29,16 PR SB
5 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 1.29,62 PR SB
6 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 1.31,70 PR SB
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 1.31,85 PR SB
8 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.33,06 PR SB
9 YANG Huiwen L? CHN CHN 1.33,69 PR SB
10 YU Xin L? CHN CHN 1.34,01
11 ZHOU Danyang 周丹阳 L? CHN CHN 1.34,63 PR SB
12 LANG Xuan L? CHN CHN 1.35,07 PR SB
13 WU Haonan 吴浩娚 L? CHN CHN 1.35,71 SB
14 SI Yu 司雨 L? CHN CHN 1.36,35 PR SB
15 LIANG Bing L? CHN CHN 1.36,76 PR SB
16 YANG Mengna 杨梦娜 L? CHN CHN 1.37,96 PR SB
17 LI Qiuying L? CHN CHN 1.38,03 PR SB
18 ZHU Qi 朱琪 L? CHN CHN 1.39,11 PR SB
19 CHEN Yuxin (1) 陈宇鑫 L? CHN CHN 1.40,18 PR SB
20 WANG Qing 王晴 L? CHN CHN 1.40,53 PR SB
21 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.41,45 SB
22 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.41,81 SB
23 WANG Yao 王垚 L? CHN CHN 1.43,20
24 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 1.44,10 SB
25 ZHANG Wenwen 张雯雯 L? CHN CHN 1.45,11 PR SB
26 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.46,61 PR SB
27 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 1.52,95 PR SB
28 GUO Jia L? CHN CHN 1.56,15 PR SB
29 JIN Minping L? CHN CHN 2.07,85 PR SB
30 ZHAO Yinghua 赵英花 L? CHN CHN 2.11,78 PR SB
31 LIU Tong (3) L? CHN CHN 2.14,25 PR SB
32 LIU Xiang L? CHN CHN 2.35,11 PR SB
DQ ZOU Xinyue 邹鑫悦 L? CHN CHN DQ
DQ YANG Xiaoqing L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names