Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

1000m Women - Group C 2 December 2017

Rank Name Country Time
1 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 1.27,81 PR SB
2 LI Hongfei L? CHN CHN 1.27,94 PR SB
3 JIN Xiuzhen 金秀真 LYA CHN CHN 1.28,95 PR SB
4 CUI Yingqian 崔滢茜 LC2 CHN CHN 1.29,16 PR SB
5 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 1.29,62 PR SB
6 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 1.31,70 PR SB
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 1.31,85 PR SB
8 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.33,06 PR SB
9 YANG Huiwen L? CHN CHN 1.33,69 PR SB
10 YU Xin L? CHN CHN 1.34,01
11 ZHOU Danyang 周丹阳 LC1 CHN CHN 1.34,63 PR SB
12 LANG Xuan L? CHN CHN 1.35,07 PR SB
13 WU Haonan 吴浩娚 LYA CHN CHN 1.35,71 SB
14 SI Yu 司雨 LC1 CHN CHN 1.36,35 PR SB
15 LIANG Bing L? CHN CHN 1.36,76 PR SB
16 YANG Mengna 杨梦娜 LC1 CHN CHN 1.37,96 PR SB
17 LI Qiuying L? CHN CHN 1.38,03 PR SB
18 ZHU Qi 朱琪 LC1 CHN CHN 1.39,11 PR SB
19 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LYA CHN CHN 1.40,18 PR SB
20 WANG Qing 王晴 LC1 CHN CHN 1.40,53 PR SB
21 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.41,45 SB
22 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 1.41,81 SB
23 WANG Yao 王垚 LYA CHN CHN 1.43,20
24 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 1.44,10 SB
25 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC1 CHN CHN 1.45,11 PR SB
26 GAO Qianhui L? CHN CHN 1.46,61 PR SB
27 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 1.52,95 PR SB
28 GUO Jia L? CHN CHN 1.56,15 PR SB
29 JIN Minping L? CHN CHN 2.07,85 PR SB
30 ZHAO Yinghua 赵英花 LC1 CHN CHN 2.11,78 PR SB
31 LIU Tong (3) L? CHN CHN 2.14,25 PR SB
32 LIU Xiang L? CHN CHN 2.35,11 PR SB
DQ ZOU Xinyue 邹鑫悦 LYA CHN CHN DQ
DQ YANG Xiaoqing L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names