Jilin Province Youth Competition/Selection

Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017 Source: www.sskating.com

500m Ladies - Group C 3 December 2017

Rank Name Country Time
1 LI Hongfei L? CHN CHN 43,63
2 CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN 43,81
3 JIN Xiuzhen 金秀真 LYA CHN CHN 43,93 PR SB
4 YANG Huiwen L? CHN CHN 44,63 PR SB
5 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 44,99 PR SB
6 CUI Yingqian 崔滢茜 LC2 CHN CHN 45,09
7 ZHANG Jiatong L? CHN CHN 45,80
8 WU Haonan 吴浩娚 L? CHN CHN 46,66 PR SB
9 ZHOU Danyang 周丹阳 L? CHN CHN 46,91 PR SB
10 LANG Xuan L? CHN CHN 46,97 PR SB
11 LI Xinyue (1) L? CHN CHN 47,24
12 LIANG Bing L? CHN CHN 47,48
13 YU Xin L? CHN CHN 47,78
14 WANG Qing 王晴 L? CHN CHN 47,83
15 YANG Mengna 杨梦娜 L? CHN CHN 47,87
16 SUN Jiaxin (2) L? CHN CHN 48,45
17 LI Qiuying L? CHN CHN 48,60
18 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 48,65 SB
19 ZHANG Wenwen 张雯雯 L? CHN CHN 48,70 PR SB
20 ZOU Xinyue 邹鑫悦 L? CHN CHN 49,52
21 ZHU Qi 朱琪 L? CHN CHN 49,63 PR SB
22 SI Yu 司雨 LC1 CHN CHN 49,65
23 CHEN Yuxin (1) 陈宇鑫 L? CHN CHN 50,65
24 GAO Qianhui L? CHN CHN 50,78
25 WANG Yao 王垚 LYA CHN CHN 51,10
26 ZHANG Xinyue LYA CHN CHN 52,48
27 LI Jiaqi (1) L? CHN CHN 54,70
28 MA Yuan L? CHN CHN 56,26
29 JIN Minping L? CHN CHN 56,62 PR SB
30 LIU Tong (3) L? CHN CHN 58,86 PR SB
31 ZHAO Yinghua 赵英花 L? CHN CHN 1.01,03
32 YANG Xiaoqing L? CHN CHN 1.06,75
33 LIU Xiang L? CHN CHN 1.09,36
34 CAO Yuhan L? CHN CHN 1.18,38
35 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.19,97

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names